Zaštita podataka

Naslovna / Kontakt / Zaštita podataka
CEO Consulting posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka svih korisnika web lokacije, klijenata i partnera. Ovim dokumentom uređuje se način postupanja s osobnim podatcima prikupljenih putem posjete našoj internet stranici i drugim načinima komunikacije. 

Voditelj obrade: CEO Consulting
Kontakt službenika za zaštitu podataka: office@ceo-consulting.eu

POJMOVNIK


Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a odnosi se na ime i prezime, podatak o lokaciji, identifikacijski broj, kontakt podatak ili specifične podatke vezano za fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Obrada je svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili promjena, pronalaženje, uvid, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje drugim načinom, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Izrada profila/profiliranje je svaki oblik obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s fizičkom osobom, a posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca. 

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije direktno prikupilo osobne podatke i nije ovlašteno za obradu osobnih podataka osim ukoliko je to zakonom dozvoljeno.

Privola ispitanika je svako dobrovoljno i nedvosmisleno izražavanje potvrde ispitanika izjavom o pristanku za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Zaštita osobnih podataka je zaštita od narušavanja sigurnosti osobnih podataka, a sigurnost se smatra narušenom u slučajevima slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su obrađivani. 

OSOBNI PODATCI


Osobnim podacima smatraju se sve informacije koje mogu identificirati korisnika internet stranice kao što su na primjer ime i prezime, e-mail i broj telefona. CEO Consulting ne prikuplja takve osobne podatke osim u slučaju kada se nam ih vi učinili dostupnima, npr. putem kontakt forme, čime dajete privolu na njihovo korištenje na niže opisani način.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA


CEO Consulting koristit će Vaše osobne podatke u svrhu pružanja usluge, dostave ponuda, marketinških aktivnosti, tehničkog upravljanja web stranicom, analize preferencija te za potrebe istraživanja u svrhu poboljšanja usluge i prilagodbe individualnim potrebama.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA


Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama u skladu s važećim zakonom, a pod trećim stranama podrazumijevamo dobavljače povezanih s održavanjem web stranice, marketingom, korisničkom službom i sličnim pružateljima usluga. Naša politika pravila privatnosti se ne primjenjuje ukoliko putem naše web stranice poveznicom pristupite na web stranicu drugog poslužitelja. U tom slučaju konzultirajte Izjavu politike privatnosti poslužitelja te stranice.

ZADRŽAVANJE PODATAKA


Rok čuvanja osobnih podataka ovisi o razlogu njihovog prikupljanja. Osobne podatke čuvamo sve dok je to potrebno u poslovne ili pravne svrhe te poštujući zakonski propisane rokove. Ukoliko posjedujemo vašu privolu za obradu u promidžbene svrhe, osobne podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

SIGURNOST


CEO Consulting koristi različite informatičke i fizičke metode i postupke u svrhu očuvanja sigurnosti osobnih podataka. Sve osobe temeljem ugovora o radu, ili bilo kojeg ugovora o poslovnom odnosu, koje posredno ili neposredno mogu doći do osobnih podataka u CEO Consultingu obvezuju se na poštivanje povjerljivosti i zaštitu privatnosti pojedinca, uključujući sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi koja se koristi pri obradi podataka. Vaši podaci savjesno se štite od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja, međutim ne možemo garantirati apsolutnu sigurnost. U okvirima sigurnosti informacijskih sustava putem kojih dajete osobne podatke, preuzimate rizik za mogućnost da treća strana neovlašteno ugrozi povjerljivost takvih podataka. Ukoliko za pristup našim uslugama koristite korisničko ime i lozinku koje smo vam isporučili, odgovarate za sigurnost i povjerljivost tih vjerodajnica. Ako imate razloga vjerovati da su vaše vjerodajnice ugrožene, bez odlaganja nas kontaktirajte kako bismo spriječili neovlaštenu upotrebu osobnih podataka kao i poslovnih tajni. Potvrđujete i suglasni ste da vas možemo kontaktirati putem e-pošte ili drugim komunikacijskim sredstvima u slučaju da smo zakonski obvezni obavijestiti vas o incidentu vezanom uz sigurnost podataka ili događaju vezanom uz vaše osobne podatke.

PRAVA KORISNIKA


Prava korisnika propisana Uredbom o zaštiti podataka su: pravo na pristup, na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete. Korisnici ostvarenje svojih prava mogu zatražiti pismeno putem e-mail adrese office@ceo-consulting.eu.

PROMJENE I KONTAKT


Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će ažurirana na ovoj stranici.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu office@ceo-consulting.eu.

STRUČNO SAVJETOVANJE ZA USPJEH VAŠEG POSLOVANJA