Poslovno planiranje

Naslovna / Usluge / Poslovno planiranje

Izrada poslovnih planova, investicijskih studija i projekata za prijavu na natječaje za financiranje

Izrada poslovnih planova, investicijskih studija i projekata za prijavu na natječaje za financiranje

Od ideje do realizacije

Bez obzira jeste li poduzetnik koji tek pokreće svoj posao ili već etablirana tvrtka koja traži proširenje, rast i implementiranje novih poslovnih ideja, naši stručnjaci su ovdje kako bismo vam pomogli ostvariti vaše poslovne ciljeve.

Kada se odlučite za naše usluge, pristupit ćemo vašem projektu s potpunom posvećenošću i pažnjom. Suradnja započinje s detaljnom analizom vašeg poslovnog modela, konkurencije, ciljne skupine i tržišnih trendova. Nakon što steknemo cjelovitu sliku vašeg poslovanja, započinjemo s izradom poslovnog plana ili investicijske studije. U radu se prilagođavamo vašim specifičnim potrebama i ciljevima kako biste imali jasnu sliku o tome kako ostvariti uspjeh. Kao dodatnu vrijednost naših usluga, možemo vam pružiti i stručno savjetovanje u vezi s vašim poslovnim planom ili investicijskom studijom. Omogućit ćemo vam smjernice i podršku tijekom cijelog procesa izrade dokumenta.

Neovisno o tome jeste li početnik ili iskusni poduzetnik, naše usluge pisanja poslovnih planova i investicijskih studija pomoći će vam da razradite, valorizirate i financirate svoje poslovne ideje. Kontaktirajte nas i dopustite nam da vam pomognemo u izradi poslovnog plana ili investicijske studije koja će vam omogućiti uspjeh u ostvarivanju vaših poslovnih ciljeva. 

Što je poslovni plan?

Poslovni plan je dokument koji pokriva sve ključne aspekte poslovanja nekog gospodarskog subjekt ili njegovog projekta.

On sadržava sve bitne informacije o ciljevima, strategijama, planiranju, financijskim aspektima i drugim relevantnim elementima poslovnog pothvata.

Elementi poslovnog plana

Ovisno o tome u koju svrhu pišemo poslovni plan, prilagodit ćemo način pisanja. Većina kreditora/investitora ima predefiniran sadržaj poslovnog plana koji treba poštovati kod pisanja. Stručnjaci se međutim, slažu da ne postoji jedinstveni obrazac sadržaja poslovnog plana, nego on ovisi o specifičnostima individualnog projekta. 

Zatraži termin za sastanak

divider

Jedan uobičajeni poslovni plan sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Predstavljanje poslovnog subjekta, uključujući misiju, viziju, ciljeve, pravnu strukturu, vlasništvo i povijest.

2. Predstavljanje projekta
je dio u kojem se opisuje poslovnih pothvat, njegova svrha i analizira tržišna opravdanost. Također se mogu navesti kompetencije ključnih članova tima i njihove uloge te odgovornosti u poslovnom projektu.

3. Analiza tržišta
obuhvaća detaljnu analizu konkurencije, potencijalnih kupaca, institucionalnih uvjeta i trendova u industriji. Također može sadržavati informacije o segmentaciji tržišta i ciljnoj publici. Uobičajeni dio analize tržište je SWAT analiza u kojoj je potrebno promisliti o postojećim i potencijalnim opasnostima koje mogu ugroziti poslovanje i objasniti kako će poslovni subjekt na njih odgovoriti. 

4. Predmet poslovanja
je dio poslovnog plana u kojem se opisuju proizvodi ili usluge koje tvrtka nudi. Navode se njihove karakteristike, prednosti i kako se razlikuju od konkurencije.

5. Operativni plan
je uvod u financijski dio poslovnog plana, a uz opis strategija koje tvrtka namjerava poduzeti da postigne svoje ciljeve, obično uključuje i kalkulaciju cijene, odnosno plan prodaje i proizvodnje.
6. Financijski plan obuhvaća sve financijske elemente za određeni period poslovanja, obično je to period od 2 do 5 godina poslovanja. U ovom dijelu ulazi se u dubinu poslovanja i analiziraju prihodovni i troškovni aspekti poslovnog pothvata, kao i njegova financijska opravdanost. Uobičajeno, sadrži projekciju prihoda, troškova, bilance stanja i novčanog tijeka. Također, u ovom dijelu navode se informacije o izvorima financiranja i očekivanim povratima ulaganja te planovima za buduće investicije.

7. Osjetljivost projekta i opcije
: Što ako usprkos detaljnom planiranju, neke od identificiranih opasnosti ugroze poslovanje? U tom slučaju, potrebno je prezentirati strategije za upravljanje takvim rizicima i alternativne mogućnosti izvedbe poslovnog pothvata u tom slučaju.

8. Zaključak
sumira tržišnu i poslovnu opravdanost poslovnog pothvata i sažima ključne točke prethodnih poglavlja.

Svaki poslovni plan specifičan je i ovisan o vrsti poslovnog pothvata, industriji i brojnim drugim čimbenicima, pa tako i sadržaj svakog poslovnog plana može biti drugačiji ovisno o tim i brojnim drugim parametrima. Sadržaj poslovnog plana prvenstveno ovisi o tome za koga se piše, pa tako na stranicama kreditnih institucija ili drugih investitora možete pronaći drugačije definirane sadržaje poslovnog plana. Ako poslovni plan ili investicijsku studiju pišete zbog financiranja, obavezno se konzultirajte s obrascem poslovnog plana koje je izdala konkretna institucija.

Za koga pišemo poslovni plan?


Poslovni plan trebali bi pisati za sebe jer nam on pomaže da u detalje razradimo svoj poslovni pothvat. Sadržaj poslovnog plana vodi nas kroz cjelokupno poslovanje i navodi na detaljnu analizu poslovanja, poslovnih procesa, poslovnog okruženja, rizika i potencijala. To je alat koji nam pomaže da procijenimo da li se naša vizija može pretvoriti u stvarnost, koliko nam je kapitala za to potrebno, koje su potencijalne prepreke u njezinom ostvarenju i kada možemo očekivati povrat investicije.

Naime, ideja o poslovnom pothvatu je podložna subjektivnim pretpostavkama. Poslovni plan nam pomaže da objektivno sagledamo sve prednosti i mane naše ideje i na temelju toga donesemo odluku o realizaciji. Međutim, činjenica je da malo poduzetnika i poduzetnika početnika izrađuje poslovni plan za sebe sa svrhom razrade i “vaganja” poslovne odluke. Većinom se poslovni plan radi na zahtjev institucije koja će financirati pothvat, kao npr. banke, fonda ili investitora.

Bez obzira kome je poslovni plan namijenjen, prilikom njegove izrade treba se voditi načelom opreznosti. To znači da ćemo kod planiranja troškova pretpostaviti da će iznosi biti nešto veći nego oni do kojih smo došli istraživanjem. Kod planiranja prihoda pretpostavit ćemo da će oni biti manji nego što smo inicijalno procijenili. Tako si ostavljamo "prostor za manevar", odnosno planiramo novčane tokove na način da ne ugrozimo podmirenje tekućih obveza.

Poslovno planiranje

Razlike između poslovnog plana i investicijske studije

Poslovni plan i investicijska studija vrlo su slični dokumenti, ali ipak bitno različiti. Poslovnim planom u pravilu dokumentiramo manje kompleksnije poslovne pothvate i analiziramo ih kroz kraći vremenski period. Prema metodologiji HBOR-a, granica je vrijednost investicije i ona iznosi 200.000,00 eura. Dakle, projekti vrijednosti ispod 200.000,00 eura zahtijevaju poslovne planove, a oni iznad tog iznosa dokumentiraju se investicijskom studijom. Ovisno o investitorima i specifičnostima projekta, iznos može biti i drugačiji.

Poslovni planovi u pravilu analiziraju poslovanje kroz kraći vremenski period (2-10 godina), a fokus je na početku poslovanja ili lansiranju nekog projekta. Investicijske studije analiziraju duži period poslovanja (10 i više godina). Broj godina poslovanja koji će se promatrati u pravilu ovisi o veličini investicije, odnosno vremenu otplate kredita/povratu investicije.

U poslovnom planu više ćemo se fokusirati na akcijski plan, strategiju poslovanja i osvajanja tržišnog udjela, odnosno branimo izvodljivost poslovne ideje. U investicijskoj studiji branimo isplativost investicije i njenu opravdanost za investitore. U praksi to znači da je veći fokus na proračunima i njihovom tumačenju.

Da li mogu sam napisati poslovni plan ili investicijsku studiju?

Ukoliko vam je za neki poslovni pothvat potreban poslovni plan ili investicijska studija, možete se upustiti u avanturu pisanja i sami. Na internetu možete naći propisani sadržaj kojim se možete voditi i mnogo literature koja će vam pomoći u koncipiranju tekstualnog dijela i financijskih proračuna.

Međutim, kod financijskih projekcija, a pogotovo kod ocjene dinamičke učinkovitosti i analize osjetljivosti projekta bit će vam potrebna znanja kojima raspolažu stručnjaci iz financija. Kako bi se te zadnje analize kvalitetno odradile, stručnjak treba pregledati i evaluirati kompletan poslovni plan i sve kvalitativne i kvantitativne podatke. I vi i konzultant izgubit ćete mnogo vremena na tumačenje i postoji mogućnost da će doći do izmjena u vašem dokumentu, što mijenja sve ovisne informacije. Budući da se konzultanti naplaćuju prema utrošenom vremenu, nećete znatno uštedjeti.

Stoga ukoliko niste sigurni da poslovni plan ili investicijsku studiju možete dovršiti, najbolje je prepustiti stručnjaku da pripremi dokument u cijelosti za vas.

Najčešće pogreške kod pisanja poslovnog plana

Najveća pogreška kod poslovnog planiranja je oslanjanje na pretpostavke. Svaki aspekt poslovanja treba se provjeriti i analizirati te vrednovati sukladno objektivnim informacijama i činjenicama.

Ukoliko trebamo procijeniti prihode, obratit ćemo se potencijalnim kupcima i ispitati njihove potrebe. Možemo analizirati konkurenciju i procijeniti njihovu količinu prodaje. Ali ne možemo pretpostaviti da ćemo prodati nekoliko nečega na temelju instinkta ili osjećaja. Kada govorimo o troškovima, nisu dovoljni samo troškovi sirovine, rada, materijala i energije. To su troškovi koje je lako procijeniti i koji su najznačajniji u poslovanju. Ali ako sveobuhvatno analiziramo poslovne procese, otkriti ćemo mnoge druge troškove koje smo u početku zanemarili ili čak i zaboravili.

Mnogi poduzetnici početnici zanemaruju činjenicu da u početku poslovanja prihodi poslovanja neće pokrivati sve tekuće troškove. To se prikazuje kroz obrtna sredstva te i njih treba uzeti u obzir kod planiranja veličine investicije.