Temporary manager

Naslovna / Usluge / Temporary manager

Privremeni on-site projekt menadžment iz područja financija ili ljudskih potencijala

Privremeni on-site
projekt menadžment
iz područja financija
ili ljudskih potencijala

Unajmite menadžera

Za vaš projekt ili poslovni proces odrađujemo vodstvo, planiranje, organizaciju i praćenje aktivnosti u svrhu izvršenja projekata u okvirima budžeta, zadanog vremenskog roka i postavljenih ciljeva.
 
Naš posao obuhvaća planiranje projekta, odnosno definiranje ciljeva, obujma, potrebnih resursa i vremenskog okvira za realizaciju. U mogućnosti smo isplanirati i koordinirati alokaciju potrebnih resursa za izvršenje projekta. Formiramo timove, dodjeljujemo im zadatke te osiguravamo visoku razinu motivacije i produktivnosti svakog uključenog člana. Naš posao podrazumijeva izvještavanje po projektnim fazama i identifikaciju te upravljanje rizicima projekta. Osiguravamo isporuku rezultata u skladu sa standardima i zahtjevima klijenta te analiziramo izvedbu. Po završetku projekta izvještavamo o procjeni postignuća s obzirom na financijske i nefinancijske učinke te predlažemo rješenja za unaprjeđenje procesa u budućnosti.

Čemu služi temporary management?

Temporary menadžment pruža priliku organizacijama da angažiraju profesionalce sa specifičnim vještinama kako bi riješili trenutne izazove u poslovanju. Temporary management, odnosno privremeni menadžment nužan je u situacijama kada interni resursi nisu dovoljni ili je potrebna brza reakcija na novonastale okolnosti u poslovnom okruženju. U tom slučaju poduzetnik može angažirati menadžera na određeno vrijeme, od nekoliko tjedana, do nekoliko mjeseci ovisno o zahtjevima projekta i organizacije kako bi se savladali određeni poslovni izazovi, pokrenuli ili finalizirali poslovni projekti ili osigurala potrebna stručnost u organizaciji.

Temporary management preuzima na sebe poslove koji bi se suprotno obavili internim resursima organizacije i nudi brojne prednosti za organizaciju. Neke od njih su:

✔ Smanjenje troškova

✔ Stručnost

✔ Smanjivanje administrativnog tereta

✔ Objektivan pristup

✔ Inovativnost i razmjena znanja

Zatraži termin za sastanak

email: office@ceo-consulting.eu / tel: +385989958570

divider

Odgovornosti privremenog menadžera

Privremeni menadžer obavlja ulogu rukovodstva u svojoj domeni. On se bavi vođenjem, organizacijom, planiranjem, upravljanjem resursima i donošenjem odluka s ciljem postizanja rezultata. Jedina razlika u odnosu na angažman menadžera u punom radnom odnosu jest u tome što se njegov angažman predviđa na određeno vrijeme i unaprijed je poznat rok ili okolnosti prestanka suradnje.

Ovisno o industriji i specifičnostima organizacije menadžerske odgovornosti mogu se razlikovati, ali u pravilu menadžer obavlja sljedeće zadatke:
✔ Planiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, razrada strategije i upravljanje resursima i aktivnostima s ciljem uspješnog poslovanja organizacije.

✔ Organizacija financijskih i nefinancijskih resursa neke organizacije s ciljem postizanja zadanih ciljeva.

✔ Vođenje, motivacija i mentorstvo zaposlenika s ciljem postizanja optimalnih rezultata.

✔ Kontrola i praćenje napretka, ocjena i po potrebi korekcija zaposlenika s ciljem realizacije planova.

✔ Komunikacija s nadređenima i podređenima u vezi s ciljevima, očekivanjima i rezultatima.
✔ Donošenje odluka o raspodjeli resursa, prioritetima i strategiji sa svrhom postizanja ciljeva.

✔ Upravljanje ljudskim resursima s ciljem formiranja snažnih, kompetentnih i produktivnih timova koji će ispuniti planirane ciljeve.

✔ Upravljanje projektima od faze ideje i planiranja do izvještavanja o rezultatima.

✔ Analiza stanja te identifikacija i rješavanje problema u poslovanju.

✔ Inovacije i unapređenje poslovnih procesa, proizvoda i usluga s ciljem povećanja produktivnosti i uspješnijeg poslovanja.
Image

Situacije u kojima je potrebno angažirati privremenog menadžera

Privremeni menadžer pomaže organizacijama savladati specifične izazove ili ostvariti zacrtane ciljeve. Neke od mogućih realnih situacija u kojima se poduzeće može obratiti za pomoć privremenom menadžeru jesu:

✔ upražnjeno mjesto
na rukovodećoj poziciji: ukoliko u organizaciji iz određenog razloga nedostaje osoba na rukovodećoj poziciji, temporary manager može privremeno preuzeti rukovodstvo u odsustvu odgovorne osobe ili dok se ne nađe drugo stalno rješenje,

✔ restrukturiranje
: privremeni menadžer može pružiti stručno vođenje tijekom implementacije i upravljanjem promjenama u organizaciji
✔ kriza: u kriznim situacijama kada unutarnji ili vanjski čimbenici prijete poslovanju, privremeni menadžer može brzo djelovati i pomoći u rješavanju problema u poslovanju,

✔ rast i ekspanzija
: tijekom perioda rasta organizacije, širenja na nova tržišta ili uvođenja novih proizvoda, usluga i poslovnih procesa vanjski stručnjak može pomoći vođenjem i organizacijom te drugim specifičnim vještinama u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva,

✔ nedostatak specifičnih vještina
u organizaciji: kada organizacija privremeno nema zaposlenike s vještinama potrebnim za realizaciju specifičnog projekta, privremeni menadžer može preuzeti ulogu projektnog menadžera i mentorirati zaposlenike kako bi se usvojile nedostajuće vještine i znanja.