HR Menadžment

Naslovna / Usluge / HR Menadžment

Privlačenje zaposlenika i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima

Privlačenje zaposlenika i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima

Menadžment ljudskih potencijala

Upravljanje ljudskim potencijalima ključno je za uspješno poslovanje i snažnu organizaciju. Ljudski potencijali najvažniji su resurs svake organizacije, a učinkovito upravljanje dovodi do maksimalne produktivnosti, efikasnosti i konkurentske prednosti poduzeća.

Vodimo vas kroz učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima od employer brandinga, zapošljavanja, obuke djelatnika, vođenja tima i praćenja performansi do uspostavljanja procedura i standardizacije poslovnih procesa povezanih s menadžmentom zaposlenika.

Analize i strategije

Identificirajte svoje prednosti i slabosti,
iskoristite prilike na tržištu,
zaštitite se od prijetnji,
postignite svoje poslovne ciljeve.

Provedba analize i izrada strategija procesi su koji pomažu tvrtkama da identificiraju svoje snage i slabosti, prilike i prijetnje te da razviju poslovnu taktiku koja će ih dovesti do uspjeha. CEO Consulting pomoći će vam u definiranju i stvaranju plana postizanja svojih ciljeva.

Politike i procedure

Uskladite i standardizirajte poslovanje,
smanjite rizik od pogrešaka i incidenata,
poboljšajte učinkovitost i produktivnost,
zaštitite svoju tvrtku od pravnih rizika.

Politike i procedure ključni su alati za upravljanje poslovanjem. One pomažu organizacijama da bolje upravljaju svojim resursima, unaprijede komunikaciju sa zaposlenicima, partnerima, dobavljačima i klijentima te postave i ostvare željene standarde u svom poslovanju. 

Zatraži termin za sastanak

email: office@ceo-consulting.eu / tel: +385989958570

divider

Zašto je važno upravljanje ljudskim potencijalima?

Svako poduzeće upravlja svojim ljudskim resursima. Razlika je u tome da li to čini sustavno i metodično ili improvizirano i nasumično ovisno o situaciji. Upravljanje ljudskim potencijalima nije samo administrativna funkcija, već niz aktivnosti, procesa i strategija koje su usmjerene na selekciju, regrutaciju, obuku, motivaciju, upravljanje, razvoj i ocjenjivanje zaposlenika. Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima ogleda se u stvaranju i održavanju tima koji je sposoban, motiviran i posvećen ostvarivanju ciljeva organizacije. Kroz stvaranje produktivnog, motivirajućeg i pozitivnog radnog okruženja, organizacija će imati i brojne druge koristi kao na primjer: - motivirani djelatnici maksimalno će doprinijeti ciljevima organizacije i povećati dodanu vrijednost proizvodima i uslugama, - zdrava organizacija ima nisku fluktuaciju djelatnika, što utječe na smanjenje troškova oglašavanja slobodnih radnih mjesta, selekcije, regrutacije i obuke novih djelatnika, - pozitivna reputacija na tržištu rada uz minimalne troškove privući će kvalitetne kandidate za novootvorena i upražnjena radna mjesta, - poticajno radno okruženje omogućuje inovativnost i kreativnost pojedinaca koje dovode do daljnjeg rasta i razvoja kolektiva.


Koji su pokazatelji potencijalnih problema u upravljanju ljudskim potencijalima?

Loše upravljanje ljudskim potencijalima ima za posljedicu povećane troškove poslovanja, stoga je svakom menadžeru u interesu efikasno upravljanje potrebama, interesima i dobrobiti zaposlenika. Ako u vašoj organizaciji prepoznajete neke od sljedećih pokazatelja, oni mogu ukazivati na probleme u upravljanju ljudskim potencijalima: - visoka fluktuacija zaposlenih: ako organizacija ima visoku stopu odlazaka djelatnika, to može ukazivati na nezadovoljstvo uvjetima rada i radnim okruženjem,
- učestali konflikti i narušeni međuljudski odnosi: neprijateljska radna atmosfera ukazuje na nedostatak efikasnog upravljanja konfliktima koji je sastavni dio upravljanja ljudskim potencijalima, - loš odaziv na natječaje i dugo vrijeme popunjavanja radnih mjesta: ukazuje na lošu efikasnost regrutacijskog procesa ili lošu reputaciju poslodavca na tržištu rada, - niska produktivnost zaposlenika: niski angažman zaposlenika očituje se u nedostatku entuzijazma, motivacije i predanosti u radu, što ukazuje na nedostatak razvoja ljudskih potencijala, - visoka fluktuacija novozaposlenih djelatnika: ako veliki broj novih zaposlenika napušta organizaciju u prvih nekoliko mjeseci rada, to može ukazivati na neefikasan selekcijski proces ili neadekvatnu integraciju novih zaposlenika, - visok broj sati provedenih na bolovanju: visok broj sati bolovanja u nekoj organizaciji može ukazivati na stresno radno okruženje, nedostatak zadovoljstva ili zdravstvene probleme među zaposlenima uzrokovane lošim radnim uvjetima.


Kako postići učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima?

Glavni alati uspješnih menadžera ljudskih potencijala jesu analize, strategije, politike i procedure. Putem analiza ispituje se potreba za ljudskim zaposlenika, trendovi na tržištu rada i internim kretanjima zaposlenika, zadovoljstvo, motivacija i angažman djelatnika te njihove potrebe i afiniteti. Sukladno saznanjima utemeljenim na kvantitativnim i kvalitativnim rezultatima donose se dugoročne strategije učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima, strategije privlačenja novih kandidata za zaposlenje i regrutacije novozaposlenih te razvijaju planovi za profesionalni razvoj djelatnika. Sukladno uvedenim strategijama definiraju se politike i procedure koje prate potrebe organizacije i zaposlenika te poštuju zakonske regulative s ciljem promicanja pozitivne radne kulture i kvalitetnog radnog okruženja.