CEO CONSULTING

Pouzdan partner
za poslovno
savjetovanje

Poslovno savjetovanje iz financija i ljudskih potencijala
za pokretanje, vođenje i rast mikro, malih i srednjih poduzeća.

Kreativan pristup rješenjima za bolje poslovanje

Tu smo da vam pomognemo s optimizacijom resursa, bilo da se radi o financijama ili ljudskim potencijalima. Možete nas angažirati kao stručnog suradnika koji će vas pratiti sukladno vašim željama i potrebama.

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

Izrada poslovnih planova, investicijskih studija i analiza troškova i koristi.

VIDI VIŠE

HR MENADŽMENT

Privlačenje zaposlenika i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima.

VIDI VIŠE

RENT A MANAGER

Outsourcing menadžera ljudskih potencijala ili financijskog menadžera.

VIDI VIŠE
feature-bottom-img

NA RASPOLAGANJU ZA VIŠE INFORMACIJA

Povežite se s našom konzalting tvrtkom i ostvarite svoj puni potencijal.

Kreiranje održive poslovne strategije

Kako optimizirati troškove i povećati profit

troskovi

Minimizacija troškova

✔ Racionalizacija
✔ Ušteda
✔ Održivost

Savjeti za troškovno efikasno poslovanje: kako to rade najbolji?

Minimizacija troškova često predstavlja zadnju slamku spasa za organizacije koje se dugoročno susreću s problemima po pitanju solventnosti i likvidnosti. Međutim, minimizacija troškova poslovanja treba biti imperativ bez obzira na financijsku krvnu sliku poduzeća jer strateški pristup osigurava postizanje financijske stabilnosti i konkurentske prednosti na tržištu. 

Efikasno upravljanje troškovima može značajno poboljšati profitabilnost organizacije. Svaka organizacija koja želi postići održivo poslovanje putem minimizacije troškova treba započeti izradom dubinske analize troškova. Analiza troškove uključuje pregled svih troškova klasificiranim prema različitim kriterijima. Ovakav sistematičan pristup omogućuje identifikaciju troškova koji nisu nužni za poslovanje, s ciljem njihove racionalizacije ili eliminacije. 

Neki od popularnih pristupa u racionalizaciji/minimizaciji troškova jesu:

1) automatizacija - uvođenje tehnoloških rješenja za automatizaciju poslovnih procesa direktno smanjuje troškove rada i indirektno mnoge druge operativne troškove. Osim što smanjuje troškove rada, automatizacijom se postiže manja vjerojatnost pogreške i omogućava povećanje serijske proizvodnje. Iako kratkoročno rezultira značajnim financijskim odljevima, uvođenje nove tehnologije je investicija koja se isplaćuje kroz naredna razdoblja poslovanja. Poslovnim planom, investicijskom studijom ili cost-benefit analizom možete izračunati povrat investicije i vrednovati odluku o automatizaciji poslovanja.

2) optimizacija ljudskih potencijala - učinkovito upravljajte svojim ljudskim resursima: pravilno raspodijelite zaduženja, obučite zaposlenike, kreirajte sustav nagrađivanja temeljen na učinku i tako povećajte produktivnost zaposlenika i smanjite troškove radne snage.

3) smanjenje cijene nabave - izradite analizu tržišta dobavljača kako bi ustanovili dostupne omjere cijene i kvalitete za materijale, opremu i sirovine potrebne za poslovanje. Pregovarajte s dobavljačima o mogućnostima odobravanja rabata, produženog dospijeća plaćanja ili potražite dobavljače koji će za nižu cijenu ponuditi traženu kvalitetu robe ili usluga.

4) planiranje i nadzor troškova - efikasno upravljanje troškovima podrazumijeva poslovno planiranje i projekciju budžeta za buduća razdoblja poslovanja. Redovita kontrola ostvarenih troškova u odnosu na planirane omogućuje brzu reakciju i prilagodbu poslovanja promjenama na tržištu. 
 
Primjere navedenih strategija minimizacije troškova možemo pronaći u poslovanju mnogih svjetski poznatih kompanija:

Walmart: Walmart je poznat po efikasnom upravljanju operativnim troškovima u svojim prodavaonicama širom svijeta. Koriste strategije kao što su efikasno upravljanje zalihama, automatizacija procesa i optimizacija lanca opskrbe kako bi smanjili troškove i omogućili niske cijene svojim kupcima.

Ryanair: Ryanair je jedna od najvećih niskobudžetnih avio-kompanija na svijetu. Njihov poslovni model fokusira se na minimizaciju operativnih troškova, uključujući strogo kontroliranje troškova goriva, efikasno upravljanje vremenom polijetanja i slijetanja, kao i jednostavan user-friendly sistem prodaje putem interneta.

Toyota: Toyota se ističe u automobilskoj industriji po svom principu "Lean Manufacturing". Ovaj princip temelji se na eliminiranju svakog nepotrebnog troška u proizvodnji, smanjenju otpada i optimizaciji proizvodnih procesa.

McDonald's: McDonald's je razvio efikasan model brze hrane koji uključuje standarde u pripremi hrane, optimizaciju menija i efikasno upravljanje lancem opskrbe kako bi smanjili troškove i održali konkurentske cijene.

Amazon: Amazon se ističe u e-trgovini i cloud poslovanju, a njihova sposobnost da optimiziraju logistiku i distribuciju proizvoda doprinosi smanjenju operativnih troškova.

Zara: Zara, dio španjolske kompanije Inditex, brzo okreće svoje kolekcije odjeće i ima efikasan model opskrbe i proizvodnje, što joj omogućava da smanji operativne troškove.

IKEA: IKEA se ističe po svom principu samoposluživanja i ravnomjernoj distribuciji proizvoda širom svijeta, što pomaže u smanjenju troškova skladištenja i distribucije.

Jednom frizeru, vodoinstalateru ili vulkanizeru neke strategije je teže implementirati zbog nedostatka pregovaračke moći i kapitala. S druge strane, soboslikar, ugostitelj ili vučna služba mnogo će lakše implementirati neke druge strategije u odnosu na velike kompanije zbog veće fleksibilnosti na promjene. Postoje i brojne druge strategije minimizacije troškova, a za svoju organizaciju odabrat ćete onu koja najbolje odgovara vašim potrebama. Ako želite postići racionalizaciju troškova u svojoj organizaciji, a ne znate koju strategiju kako implementirati, možete nam se obratiti s povjerenjem.

troskovi

Maksimizacija profita

✔ Profitabilnost
✔ Skalabilnost
✔ Efikasnost

Kako povećati profitabilnost: ključni koraci za uspješno poslovanje.

Maksimizacija profita ključni je cilj svake profitne organizacije, bez obzira na veličinu ili industriju. Maksimizacija profita složen je proces, a označava postizanje najveće moguće razlike između ostvarenih prihoda i troškova. Postizanje ovog cilja je izazovno i zahtjeva efikasno upravljanje svim resursima organizacije, temeljitu i redovitu analizu tržišta i pažljivo planiranje. 

Neke od strategija maksimizacije profita pronađite u nastavku:

Cjenovna strategija - odabir cjenovne strategije može značajno utjecati na profitabilnost organizacije. Troškovi proizvodnje i željena marža nisu jedini čimbenici koji trebaju definirati cijenu. Postoje i mnogi drugi, a to su konkurentske cijene, konkurentske prednosti, marketinška strategija i brojni drugi. Najčešće formiranje cijene za organizaciju znači balans između troškova proizvodnje i cijene konkurenata. Međutim, postoje brojni primjeri na tržištu koji su zahvaljujući cjenovnim strategijama postigli uspjeh, kao što su na primjer Apple ili IKEA.

Smanjenje troškova - smanjenje troškova je jedna od glavnih metoda povećanja profita. Neke od strategija minimizacije troškova mogu biti smanjenje nabavne cijene, automatizacija poslovnih funkcija i mnoge druge.

Diverzifikacija - diverzifikacija u poslovanju označava ulaganje u više različitih proizvoda, usluga, industrija ili tržišta. Ona se često figurativno opisuje kao raspoređivanje jaja u različite košare. Kao što se raspoređivanjem jaja štitimo od razbijanja cijelog tuceta ako nam jedna košarica ispadne, u biznisu se diverzifikacijom štitimo od rizika koje nose promjene na tržištu. Jedan od mnogih dobrih primjera diverzificiranog portfelja je Sony, japanska multinacionalna kompanija koja je poznata po elektroničkim uređajima, a ulažu u medicinu, obrazovanje, videoigre, filmsku i muzičku industriju, financijske usluge i brojne druge industrije.

Ekspanzija na nova tržišta - temeljita analiza prodajnog tržišta preduvjet je uspješnoj strategiji ekspanzije na nova tržišta. Ova strategija može označavati širenje na geografski nova područja, prilagodbu proizvoda novim tržišnim nišama ili ulaganje u nove proizvode i inovacije kako bi se diverzificiralo poslovanje.

Analiza tržišta ključan je alat u postizanju uspješnosti organizacije. Ona uključuje praćenje konkurencije, prodajnog tržišta, tržišta rada i promjena u zakonodavstvu. Analiza konkurencije obuhvaća prikupljanje informacija o konkurentima prisutnima na tržištu. Svrha analize konkurencije je identifikacija snaga i slabosti konkurenata te prilika i prijetnji koje iz toga proizlaze za organizaciju koja vrši analizu. Uspješne organizacije kontinuirano i sustavno provode benchmarking.

Benchmarking je usporedba performansi s najboljim konkurentima iz neke industrije. Ova metoda često može ukazati na konkretna područja u kojima je moguće poduzeti promjene kako bi organizacija poslovala uspješnije. Praćenje tržišta kupaca omogućuje da se organizacija brže i efikasnije prilagodi promjenama trendova i ukusima potrošača s ciljem zadržavanja i/ili širenja tržišnog udjela. Analizom tržišta rada organizacija dolazi do bitnih informacija po pitanju svog najvažnijeg resursa: ljudskog kapitala.

Prilikom planiranja razvoja poslovanja važno je uzeti i obzir informacije o aktualnoj situaciji na tržištu rada: kakav je prosjek plaća u industriji, da li možemo računati na regrutaciju željenog broja ljudi potrebne kvalitete i kompetencija, kakve su demografski pokazatelji i što to znači za budućnost organizacije, da li aktualna saznanja iz područja sociologije imaju utjecaj na organizaciju kratkoročno/dugoročno?

Odgovore na ova pitanja potrebno je uzeti u obzir u kreiranju strategije poslovanja. Nepridržavanje zakona može dovesti do pravnih problema, novčanih kazni ili čak zabrane poslovanja za organizaciju, stoga je važno da one budu informirane i usklađene s relevantnim zakonskim odredbama. Promjene u zakonodavstvu mogu značajno utjecati na poslovanje, od administracije i izvještavanja, do financija putem promjena poreznih stopa i drugih nameta, tehnologije i konkurencije, ugovornih odnosa s partnerima i zaposlenicima i na brojne druge načine.

Malim poduzetnicima u pravilu teško je utjecati na takve promjene, osim ako učlanjenjem u veće organizacije poput udruga dobiju moć pregovaranja, odnosno lobiranja. Ono na što mogu utjecati je informirati se o inicijativama po pitanju promjena zakonodavstva, po potrebi se konzultirati s pravnicima kako bi razumjeli učinke zakonodavstva na vlastito poslovanje i prilagoditi svoje poslovanje.

Uspješna organizacija koja teži ostvarenju konkurentske prednosti na tržištu i maksimizaciji profita koristi sve navedene metode i alate u kreiranju i prilagođavanju svoje poslovne strategije te upravljanju organizacijskim resursima. Ako vam je potrebna pomoć u kreiranju najbolje politike maksimizacije profita za vašu organizaciju, možete nam se obratiti.

USLUGE KOJE NUDIMO

Financije i ljudski potencijali
Unaprijedite financijsko upravljanje i potencijal vaših ljudskih resursa, iskoristite prilike i savladajte izazove na putu do rasta i razvoja vašeg poslovanja.
POSLOVNO PLANIRANJE

POSLOVNO PLANIRANJE

Izrada poslovnih planova, investicijskih studija i projekata za prijavu na natječaje za financiranje.
VIDI VIŠE
COST BENEFIT ANALIZA

COST BENEFIT ANALIZA

Izrada studije analize troškova i prihoda poduzetničkih pothvata, procjena opcija.
VIDI VIŠE
ANALIZE I STRATEGIJE

ANALIZE I STRATEGIJE

Analiza organizacije i master plan razvoja, employer branding i učinkovito upravljanje ljudskim resursima.
VIDI VIŠE
POLITIKE I PROCEDURE

POLITIKE I PROCEDURE

Obuhvaćaju sve aspekte menadžmenta ljudskih potencijala od zapošljavanja do otpuštanja djelatnika.
VIDI VIŠE
VIRTUAL MANAGER

VIRTUAL MANAGER

Remote projektni menadžment, financijski menadžment i upravljanje ljudskim potencijalima.
VIDI VIŠE
TEMPORARY MANAGER

TEMPORARY MANAGER

Privremeni on-site projekt menadžment iz područja financija ili ljudskih potencijala.
VIDI VIŠE

RJEŠENJA ZA RAST I RAZVOJ MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

RJEŠENJA

Optimizirajte svoje poslovanje

Postignite učinkovito upravljanje resursima pomoću naših stručnih savjeta
solutions-left

KREIRAMO RJEŠENJA ZA POKRETANJE, VOĐENJE I RAZVOJ VAŠEG BIZNISA

Naš posao je savjetovanje iz područja ljudskih potencijala i financija u svrhu optimizacije vaših poslovnih resursa. Od upravljanja ljudskim resursima postižemo učinkovito upravljanje ljudskim resursima. 
Uz naše financijske smjernice postići ćete redukciju troškova te maksimizaciju profita i osigurati održivi rast tvrtke. Pomažemo vam vrednovati vaše poslovne ideje te njihove financijske i nefinancijske implikacije. Kako biste financirali svoju iduću poslovnu ideju, pripremit ćemo dokumentaciju za povlačenje bespovratnih potpora ili za financiranje putem kreditnih institucija i fondova.

Za pojedince i skupine koji žele pokrenuti svoju poduzetničku ideju nudimo savjetovanje u svrhu razrade projekta i evaluacije poslovnog pothvata.

Naše usluge prilagođene su profitnom i neprofitnom sektoru, poduzetnicima i organizacijama koji ulaze u skupinu mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata. Specijalnost su nam financijski menadžment i upravljanje ljudskim potencijalima. Nudimo individualan, kreativan i učinkovit pristup u savladavanju prepreka s kojim se susrećete u poslovanju s naglaskom na troškovnu učinkovitost. Kroz analizu troškova, proračune i strategije za povećanje prihoda, osiguravamo da vaše poslovanje ide u pravom smjeru.

Vaši zaposlenici su najvažniji resurs vaše tvrtke. Naša stručnost u upravljanju ljudskim potencijalima pomaže vam regrutirati, razvijati i zadržavati vrhunske talente. Kroz strategiju učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima, pomažemo vam izgraditi i zadržati tim koji je spreman za izazove budućnosti.

U uvjetima sveprisutnih izazova i promjena u poslovnom svijetu, važno je da vaša organizacija bude opremljena za uspjeh. CEO Consulting je vaš partner za ostvarivanje financijske učinkovitosti i razvoj ljudskih potencijala. Naša stručnost i iskustvo pomažu malim i srednjim tvrtkama različitih industrija da ostvare svoje ciljeve i postignu trajni rast.

Pomoć pri pokretanju biznisa
Potpora u vođenju biznisa
Smjernice za rast i razvoj biznisa
Krizni menadžment za oporavak biznisa

Kvalitete koje nas definiraju

i čine najboljim partnerom

ZNANJE I ISKUSTVO

Multidisciplinarno znanje i iskustvo omogućuje nam da se prilagodimo različitim potrebama partnera.

AMBICIJA

Želimo biti prvi u tome što radimo, a to je vaša garancija kvalitete.

UPORNOST

"Ne može" ne postoji kao opcija i svakom problemu pronalazimo ne jedno već nekoliko rješenja.

STRUČNO SAVJETOVANJE ZA USPJEH VAŠEG POSLOVANJA

Novosti i događanja

Budite u tijeku s novostima i događanjima

CEO Consulting: Vaš Partner za Izvanredne Poslovne Rezultate

Renomirana Stručnost: CEO Consulting se ističe kao pouzdan partner u svijetu poslovnog savjetovanja. Njihova reputacija kao prvoklasnog izbora za poduzetnike, direktore i izvršne direktore potvrđuje njihovu stručnost i predanost klijentima.

Visokokvalitetno Poslovno Savjetovanje: Osnovani s ciljem pružanja visokokvalitetnog poslovnog savjetovanja prilagođenog potrebama svakog klijenta, CEO Consulting okuplja tim stručnjaka s bogatim iskustvom i raznovrsnim pozadinama. Njihove strategije i rješenja potiču rast, razvoj i ostvarivanje vizija organizacija.

Duboko Razumijevanje Industrija i Tržišta: CEO Consulting se izdvaja po svojoj sposobnosti razumijevanja različitih industrija, tržišta i poslovnih izazova. Njihovi savjetnici surađuju s klijentima kako bi pružili personalizirane usluge koje vode do dugotrajnih i mjerljivih uspjeha.

Partnerstvo u Izgradnji Uspješnih Priča: Ponose se stvaranjem partnerstava s klijentima te zajedno gradnjom uspješnih priča o rastu i inovacijama. Posvećenost kvaliteti i profesionalizmu odražava se u svakom projektu, čineći CEO Consulting sinonimom za izvrsnost u poslovnom savjetovanju.

Pratnja Najnovijih Trendova: CEO Consulting uvijek je korak ispred u praćenju najnovijih trendova i inovacija u poslovnom svijetu. Njihova konstantna težnja za učenjem i usavršavanjem osigurava da klijenti budu informirani i iskoriste sve mogućnosti na tržištu.

Osiguravanje Uspjeha i Transformacije: Sve u svemu, CEO Consulting je oslonac za organizacije koje teže uspjehu i transformaciji. Njihova neprocjenjiva stručnost, predanost klijentima i sposobnost stvaranja partnerstava čine ih ključnim resursom za postizanje izvanrednih poslovnih rezultata.

Ključne riječi:

Poslovno savjetovanje, Partnerstvo, Stručnost, Reputacija, Poduzetnici, Direktori, Izvršni direktori, Strategije, Razvoj, Vizije, Industrije, Tržišta, Savjetnici, Personalizirane usluge, Uspjeh, Inovacije, Profesionalizam, Transformacija, Trendovi, Kvaliteta