Detaljan vodič za popunjavanje poslovnog plana

Detaljan vodič za popunjavanje poslovnog plana za HAMAG BICRO

Uz našu pomoć uspješno popunite zahtjev za zajam i realizirajte ideju za rast i razvoj svog biznisa

 

Poduzetnicima su ponovno na raspolaganju kreditne linije za investicije i obrtna sredstva od HAMAG BICRO-a. Od dostupnih načina financiranja putem zaduživanja, ovo je jedan od najpovoljnijih na tržištu. Odgovor na pitanje kako do sredstava pronađite u nastavku.

 

Odabir zajma

 

Prvi korak je odabir zajma koji odgovara potrebama vašeg poslovanja i čijim uvjetima odgovarate kao potencijalni zajmoprimac. Poduzetnicima i budućim poduzetnicima iz kategorije mikro, malih i srednjih prema veličini, na raspolaganju su zajmovi za različite namjene. 


Za investicijske projekte dostupni su:


•    ESIF mikro zajam do 25.000,00 eura
•    ESIF mali zajam do 50.000,00 eura
•    Mikro zajam za ruralni razvoj do 25.000,00 eura
•    Mali zajam za ruralni razvoj do 50.000,00 eura
•    Investicijski zajam iz NPOO do 100.000,00 eura
•    EFRR Mali zajam za investicije do 100.000,00 eura


Za potrebe financiranja tekućih kratkoročnih obveza na raspolaganju su:


•    Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj do 25.000,00 eura
•    ESIF mikro zajam za obrtna sredstva do 25.000,00 eura
•    EFRR Mali zajam za obrtna sredstva do 30.000,00 eura


Uvjeti poput kamatne stope, roka otplate i trajanja počeka razlikuju se ovisno o izvoru i namjeni zajma kao i razvijenosti područja na kojem djeluje poduzetnik. Nakon što proučite dodatnu dokumentaciju koja uključuje kriterije kojima zajmoprimci trebaju udovoljiti i namjenu zajma te odlučite koji je najprikladniji za potrebe vašeg poslovanja, pristupate prijavi.

Prijava se vrši putem aplikacije HAMAG BICRO-a jednostavnim postupkom registracije i sva dokumentacija prilaže se direktno online.

 

Poslovni plan


Jedan od dokumenata koji se prilaže u okviru zahtjeva je poslovni plan s projekcijom poslovanja za 3 godine. Kroz poslovni plan želite postići da onaj tko ga čita razumije vaše poslovanje i uvidi prilike za rast i razvoj vašeg biznisa, a za koje je potrebna financijska injekcija u vidu traženog zajma.

Poslovni plan u okviru zahtjeva za zajam sastoji se od nekoliko sekcija:


Podaci o vlasničkoj i upravljačkoj strukturi: u ovom dijelu potrebno je navesti podatke o osobi koja je odgovorna za zastupanje i upravljanje poduzećem, bilo da se radi o vlasniku, direktoru ili prokuristu.

Dosadašnje poslovanje poduzeća: ova sekcija namijenjena je opisu vašeg poslovanja. Prikazujete razvoj svog poduzeća kroz opis vaše djelatnosti, odnosno proizvoda i usluga koje nudite te vaših poslovnih procesa. Imajte na umu da čitatelj nije iz vaše branše, stoga koristite terminologiju prikladnu za razumijevanje i pažljivo navodite sve relevantne podatke koji su navedeni u pitanjima. Pritom forma i ograničenje znakova nisu prepreka, stoga strukturirajte tekst na način koji je najprikladniji za isticanje informacija koje želite naglasiti.

Podaci o investiciji/podaci o ulaganju: u ovom dijelu navodite visinu zajma koji tražite, opisujete namjenu i očekivani učinak pozajmice na vaše poslovanje. Bilo da se radi o investicijskom ciklusu ili potreba za podmirenjem redovnih operativnih troškova, u ovom dijelu potrebno je iskazati nužnost financiranja u kontekstu daljnjeg rasta i razvoja poslovanja. Npr. Za obrtna sredstva to mogu biti povećani troškovi uslijed rasta u vidu zaposlenika, ulaganja u zaposlenike, širenja tržišta, uvođenje novih poslovnih procesa ili jačanjem kapaciteta poduzeća na neki drugi način. Kod investicija, potrebno je detaljno navesti utjecaj investicije na poslovanje kroz cost/benefit breakdown, gdje kroz koristi opravdavate visinu ulaganja.

Tablica prodajnih količina, tablica prodajnih cijena i prihodi po vrstama: radi se o tri povezane sekcije za koje je potrebno poznavanje poslovanja i trendova u industriji. Proizvode/usluge ili grupe proizvoda strukturirate prema prodanoj količini u gornju tablicu i njihove pripadajuće cijene u donju tablicu. Pritom je potrebno projicirati kretanje prodanih količina za razdoblje od naredne tri godine kao i predvidjeti kretanje cijena za isto razdoblje. Tablica prihodi po vrstama automatski se kreira prema upisanim podacima iz gornje dvije tablice.

Kretanje prihoda i rashoda: Ova tablica automatski povlači podatke prihoda od prodaje iz već upisanih podataka. Sve ostale kategorije potrebno je upisati samostalno. Za to koristite povijesne financijske izvještaje, strategiju poslovanja za naredno razdoblje, uključujete procjenu trendova na tržištu i u svojoj industriji i implikacije pozajmice na vaše poslovanje. Kombinacijom svega navedenog, procijenit ćete kategorije računa dobiti i gubitka za razdoblje od buduće 3 godine. Projekciju budućih prihoda i rashoda radite s pretpostavkom odobravanja zajma. Stoga u njih ugrađujete planirana ulaganja i sve poslovne operacije koje planirate realizirati po odobrenju financijskih sredstava.

Pojašnjenje dosadašnjeg poslovanja i projekcije poslovanja: U ovoj sekciji u obliku teksta opisujete brojeve prikazane u gornjoj tablici. Polazište su povijesni podaci iz financijskih izvještaja, gdje ćete opisati pojedine kategorije RDG-a i njihove elemente. Projekciju prihoda i rashoda u budućim razdobljima ovdje branite objektivnim argumentima i opisujete na osnovu kojih parametara ste procijenili njihovo kretanje za cijelo promatrano razdoblje.

Bitne dodatne informacije:

•    S obzirom na izvor sredstava za financiranje i uvjeta, ovo nije opcija za rizična ulaganja i poduzetnike u teškoćama. U tom slučaju, potrebno je istražiti druge opcije financiranja.
•    Načelo opreznosti je imperativ kod projekcije budućih razdoblja, bez obzira na optimizam i perspektivu ulaganja. Držite se skromnog scenarija i pretpostavke da troškovi uvijek rastu, čak i ako prihodi stagniraju. 
•    Nakon izrađene projekcije poslovanja, prvo provjerite hoćete li moći prema prikazanom scenariju poštovati otplatu zajma prema zadanim uvjetima. Ako je odgovor ne, dogodila se greška u koracima prilikom planiranja ulaganja. Ona su namijenjena rastu i razvoju. Ako je namjena ovog zajma isključivo pokrivanje tekućih troškova poslovanja bez stvaranja održivosti, pročitajte prvu točku ove bullet liste.

Naša ponuda:


U procesu planiranja i ishođenja financijskih sredstava možete računati na CEO Consulting:


•    U fazi odabira načina financiranja – pomoći ćemo vam u pronalasku najboljeg izvora financiranja prema potrebama vašeg poslovanja.
•    U fazi pripreme zahtjeva za financiranje – izraditi ćemo poslovni plan za potrebe vašeg zahtjeva za financiranje.
•    U fazi podnošenja zahtjeva za financiranje – pružit ćemo vam savjetodavnu pomoć kod pripreme dokumentacije, revidiranje i ispravak podataka.

Usluge poslovnog savjetovanja iz financija naplaćujemo sukladno obujmu posla, obvezama, odgovornostima i rokovima. Savjetodavni dio posla naplaćujemo po satu rada u fiksnom iznosu od 35,00 Eura/sat. Cijena usluge i način naplate za izradu poslovnog plana i investicijskog elaborata utvrđuje se individualno. Cijena izrade poslovnog plana za potrebe HAMAG BICRO-a iznosi 500,00 Eura za obrtna sredstva i 800,00 Eura za investicije. Kao i kod svih preostalih naših usluga, s klijentom preuzimamo rizik i garantiramo kvalitetu putem naplate tek po pozitivnoj ocjeni zahtjeva.

Konzultativni sastanak vezano za upite i dogovor o poslovnoj suradnji za potencijalne klijente je besplatan, stoga nam se bez obaveze javite kako bismo mogli dati više informacija i ponudu za vaš konkretan upit.