Virtual manager

Naslovna / Usluge / Virtual manager

Remote projektni menadžment, financijski menadžment i upravljanje ljudskim potencijalima

Remote projektni menadžment, financijski menadžment i upravljanje ljudskim potencijalima

Remote upravljanje projektima

Ukoliko nas angažirate za virtualni menadžment, za vas možemo obaviti širok spektar poslova i zadataka ovisno o vašim potrebama i željama. Usluge uključuju upravljanje projektima i koordinaciju aktivnosti, komunikaciju i podršku, financijski menadžment uključujući istraživanje, analizu i izvještavanje te administrativnu i tehničku podršku u upravljanju ljudskim potencijalima.

Kao virtualni menadžer stavljamo se na raspolaganje u svojstvu business partnera i na raspolaganju smo putem različitih komunikacijskih kanala za pomoć i podršku prema dogovorenim uvjetima suradnje. Poslovna suradnja funkcionira u vidu outsourcinga i kao takva ima brojne prednosti za organizaciju.

Što je outsourcing?

Outsourcing je jedan od modela racionalizacije poslovanja, a predstavlja poslovnu praksu u kojoj organizacija angažira vanjskog suradnika za obavljanje određenog dijela posla. Ovakav koncept omogućuje organizacijama da određene zadatke i odgovornosti prenesu na vanjske suradnike umjesto da ih obavljaju interni zaposlenici. Outsourcing se najčešće koristi kao efikasna strategija upravljanja troškovima poslovanja, a moguća je u svim procesima, aktivnostima i funkcijama poslovanja. Najčešće se koristi u ICT-u, financijama i računovodstvu, ljudskim resursima, proizvodnji, marketingu, korisničkoj podršci i logistici.

Angažman virtualnog menadžera u vašoj organizaciji donosi brojne benefite:

✔ Smanjenje troškova radne snage

✔ Ušteda na poslovnom prostoru, opremi i održavanju

✔ Smanjenje troškova putovanja

✔ Fleksibilna radna snaga

✔ Smanjenje administrativnih troškova

✔ Smanjenje vremena za obuku i integraciju

Zatraži termin za sastanak

divider

Prednosti outsourcinga

Najčešći razlog zbog kojeg se organizacije odlučuju na outsourcing funkcija i ujedno najveća prednost outsourcinga je smanjenje troškova. Budući da putem outsourcinga organizacije pronalaze partnere s nižim troškovima rada i boljom produktivnošću u odnosu na interne zaposlenike, one smanjuju svoje operativne troškove. Direktno se smanjuju troškovi regrutacije, obuke i rada.

Osim toga, ova vrsta suradnje donosi brojne druge uštede: prostora, tehnologije i licenci za programska rješenja, jer vanjski partner osigurava sve potrebno za obavljanje dodijeljene funkcije. Budući da su pojedine funkcije dodijeljene vanjskim suradnicima i tako smanjen interni teret, poduzetnik zajedno sa zaposlenicima može se neometano posvetiti obavljanju osnovne djelatnosti i strateškim ciljevima organizacije te tako postići skalabilnost.

Angažiranje vanjskih partnera organizaciji omogućuje pristup stručnosti i iskustvu u potrebnim područjima poslovanja i tako povećava brzinu donošenja poslovnih odluka, fleksibilnost u odnosu na promjene na tržištu te kvalitetu i efikasnost cjelokupnog poslovanja. Outsourcing organizacijama omogućuje prijenos rizika poslovanja na partnera i tako dodatno povećava fleksibilnost time što smanjuje potencijalne troškove.

Virtualni menadžer

Uvjeti suradnje

Prije nego što nam se obratite s upitom, provjerite da li ste definirali sljedeće segmente suradnje:

poslovi koje nam ustupate trebaju biti precizno određeni,

očekivani rokovi isporuke trebaju biti identificirani i poznati unaprijed,

kako bi ispunili očekivanja po pitanju kvalitete, potrebno je jasno obrazložiti vaše ciljeve i očekivanja od suradnje.

Cijena usluge

Na osnovu dobivenih inputa o očekivanjima, rokovima isporuke i opsegu posla sastavit ćemo vam ponudu s precizno definiranim uvjetima suradnje. Ako dođe do suradnje, elementi ponude postaju sastavni dio ugovora o suradnji.

U definiranju uvjeta suradnje vrlo nam je bitna transparentnost, stoga se očekuje da obje strane jasno izraze očekivanja, obaveze i odgovornosti u svrhu obostrano korisne suradnje.