Potpore za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje HZZ-a

Izrada poslovnog plana za potporu za samozapošljavanje

 

HZZ nastavlja s mjerom poticanja samozapošljavanja i u 2024. godini. Ako ste odlučili hrabro se upustiti u svijet poduzetništva i pokrenuti vlastitu poslovnu ideju, ova potpora može vam pomoći kako biste lakše prebrodili početak poslovanja. Pravo na korištenje mjere imaju pojedinci koji su prijavljeni u evidenciji Zavoda kao nezaposlene osobe i tijekom protekla 24 mjeseca nisu obnašali ulogu odgovorne osobe u bilo kojem obliku profitabilnog gospodarskog subjekta. 

Visina potpore

Potpore male vrijednosti podijeljene su u tri kategorije ovisno o djelatnosti koju budući poduzetnik/ca planira registrirati, a sukladno njima kreću se u visini od 7 do 15 tisuća eura. Paralelno, otvorena je i mjera za poticanje zelenih/digitalnih radnih mjesta. Za poduzetnike koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta potpore se kreću u visini od 10 do 20 tisuća eura.

Kako do potpore?

Osobe koje udovoljavaju zahtjevima javnog natječaja i žele se prijaviti za jednu od mjera poticanja samozapošljavanja prije pokretanja prijave trebale bi procijeniti bodove svojeg zahtjeva. Zahtjevi se boduju prema više kriterija, a minimalni bodovni prag za pozitivnu ocjenu iznosi 65 od maksimalno 100 bodova.

 

Izračunajte bodove za svoj zahtjev:

Kategorija Opis Broj bodova
Radno iskustvo 0
Obrazovanje 0
Prethodno poduzetničko iskustvo 0
Radionica HZZ-a 0
Popunjenost poslovnog plana 0
Lokacija 0
Procjena prihoda i rashoda 0
Održivost i konkurentnost 0
Inovativnost 0
Ulaganje u nedostajuće djelatnosti 0
UKUPNI BODOVI 0

Nakon što ste utvrdili da ispunjavate uvjete za pozitivnu ocjenu, pristupate razradi svoje poslovne ideje. Zahtjev za potporu unosi se direktno putem aplikacije HZZ-a dostupne putem sustava e-građani, a u obliku je pojednostavljenog modela poslovnog plana. Za potrebe ispunjavanja zahtjeva potrebno je razraditi poslovni plan po segmentima:

-    Podaci o osobi poduzetnika i budućem poslovnom subjektu: podatke o sebi popunjavate u formi životopisa. Međutim, imate prostora za dodatan opis svih elemenata koje želite naglasiti vezano za kompetencije koje smatrate važnima za realizaciju poslovne ideje, stoga to i učinite. Odluku o vrsti poslovnog subjekta koji želite registrirati potrebno je donijeti prije predaje zahtjeva. Stoga se dobro informirajte o razlikama, prednostima i nedostacima ovisno o vrstama poslovnog subjekta kako bi donijeli ispravnu odluku za potrebe svog poslovanja.


-    Prikaz poslovne ideje: razradite svoje usluge ili proizvode tako da čitatelju koji nije iz vaše branše bude jasno čime se planirate baviti i što planirate prodavati.


-    Ulaganja: isplanirajte ulaganja u prve dvije godine poslovanja. Ono što je neophodno za početak poslovanja, prikazat ćete u dijelu gdje navodite ulaganja iz potpore. U ulaganjima iz drugih sredstava prikažite dodatna ulaganja koja planirate realizirati u prve dvije godine poslovanja, neovisno o izvorima financiranja.


-    Lokacija i prostor za rad: u fazi prijave nije potrebno dokazivati da imate adekvatan prostor za obavljanje djelatnosti, ali potrebno je prikazati kako ste upoznati s uvjetima koje prostor u kojem ćete raditi treba zadovoljavati. Ako posjedujete vlastiti prostor, navedite koje uvjete zadovoljava, a što planirate uskladiti s zahtjevima djelatnosti. Ako ćete raditi u unajmljenom poslovnom prostoru, nije naodmet započeti s potragom kako biste imali informaciju o cijeni najamnine. Ona je potrebna za kalkulaciju troškova poslovanja.


-    Procjena tržišta i konkurencije: potrebno je promisliti o poslovnoj ideji s aspekta prodajnog tržišta: tko su vaši kupci i zašto će odabrati vas? Istražite konkurenciju po principu direktne i indirektne konkurencije. Na primjer, ako proizvodite čaj, vaša konkurencija nisu samo drugi proizvođači čajeva, već i oni koji proizvode kavu i sokove. 


-    Plan prodaje za dvije godine: procjenu prihoda radite odvojeno za prvu i drugu godinu poslovanja. Planirajte na godišnjoj razini jer tablica ne prikazuje eventualnu sezonalnost u prodaji vaših proizvoda ili usluga.


-    Procjena troškova poslovanja za dvije godine: odvojeno se izražavaju troškovi rada i ostali troškovi poslovanja.


-    Očekivana dobit ili dohodak: s pomoću plana prodaje i troškova poslovanja izračunat ćete dobit, odnosno dohodak za dvije poslovne godine.

Ako prijavu na natječaj radite samostalno, nakon što ste razradili zahtjev, ponovo pažljivo pročitajte pitanja i ustanovite jeste li odgovorili na njih. Ne bi bilo loše zamoliti prijatelja da ga pročita kako biste bili sigurni da ste razumljivo pojasnili svoju poslovnu ideju. Ako imate dovoljan broj bodova po osnovi kriterija za prolazak iz gornje tablice, dobar poslovni plan sve je što vam treba za uspješno ishođenje potpore HZZ-a.

 

Naša ponuda

U domeni mjera HZZ-a za poticanje samozapošljavanja, možemo vam ponuditi:

-    Stručno savjetovanje i tumačenje uvjeta natječaja – pomoći ćemo vam procijeniti koja mjera najbolje odgovara vašem poslovnom pothvatu i da li možete postići bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva. Pomoći ćemo vam s revidiranjem vašeg gotovog zahtjeva te predložiti poboljšanja. Pomoći ćemo vam s pisanjem prigovora na negativnu ocjenu zahtjeva. Cijena savjetovanja obračunava se po satu i iznosi 35,00 eur/sat.
-    Grupnu edukaciju za pripremu zahtjeva – pripremili smo edukaciju za izradu poslovnog plana za samozapošljavanje. Na grupnoj edukaciji možete očekivati da ćete savladati izradu kvalitetnog poslovnog plana prema zahtjevima HZZ-a i dobiti jasne upute koje uvjete vaš zahtjev treba zadovoljiti u svrhu odobravanja potpore i kako odgovoriti na koje pitanje iz zahtjeva. Edukacija se radi u realnom vremenu s grupom polaznika u ponuđenim terminima i sastoji se od tri termina od jednog sata, s predviđenim vremenom za diskusiju i pitanja. Cijena edukacije iznosi 50,00 eura i plaća se unaprijed.
-    Individualnu edukaciju za pripremu zahtjeva –Na individualnoj edukaciji možete očekivati da vas u tri termina od 1 sata u vidu radionice pripremimo za kvalitetnu samostalnu izradu poslovnog plana za vašu konkretnu ideju i zajedno razradimo koncept i one dijelove zahtjeva oko kojih vam treba pomoć. Edukacija se radi online u realnom vremenu „1 na 1“ uz mogućnost odabira termina. Prije početka edukacije održat ćemo sastanak u trajanju od 30 minuta za potrebe prilagodbe edukacije vašem projektu. Uz edukaciju dobivate i dodatne materijale potrebne za bolju pripremu zahtjeva. Cijena edukacije iznosi 80,00 eura i plaća se unaprijed.
-    Izradu poslovnog plana za samozapošljavanje – pomoći ćemo vam da prikažete svoju poslovnu ideju na najbolji način kako biste uspješno prijavili svoj projekt i ishodili potporu. Cijena iznosi 150,00 eura i plaća se nakon pozitivne ocjene vašeg zahtjeva.