Aktualne kreditne linije i uvjeti kreditiranja

Krediti HBOR-a za poduzetnike

Aktualne kreditne linije HBOR-a i uvjeti kreditiranja

 

Krediti HBOR-a trenutno su jedan od povoljnijih načina financiranja investicija za privatni i javni sektor. Uvjeti za kreditiranje razlikuju se ovisno o korisnicima i namjeni kredita, a određene kategorije poduzetnika mogu iskoristiti vrlo povoljne uvjete kreditiranja za kategorije investicija od interesa sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

 

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

 

U kategoriju korisnika kredita ulaze mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora koji zadovoljavaju minimalno jedan od kriterija:


-    Poduzetnici početnici: poduzetnici koji prvi put osnivaju poslovni subjekt ili posluju kraće od tri godine. Poduzetnici početnici nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30%
-    Mladi poduzetnici: poslovni subjekti u kojima jedna ili više mladih osoba (do navršenih 40 godina života) zajedno posjeduju više od 50% vlasništva
-    Žene poduzetnice: poslovni subjekti u kojima jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i kojima ujedno upravlja žena.
-    Poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH: potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoci
-    Poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanju, razvoju i inovacijama


Namjena kredita je financiranje ulaganja u zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju ili jačanje konkurentnosti i otpornosti. Financiranje investicije može iznositi do 85% predračunske vrijednosti bez PDV-a, a financiraju se i obrtna sredstva u visini do 30% predračunskog iznosa. Iznimno, za kredite u iznosu do 150.000,00 Eura može se odobriti financiranje 100% predračunske vrijednosti investicije. Iznosi kredita kreću se od minimalno 100.000 Eura do maksimalno 1.000.000 Eura, a dodatno su uvjetovane kategorijom korisnika. Fiksne kamatne stope iznose od 0,4% ili 0,8%, ovisno o namjeni financiranja.

 

Ostale kreditne linije prema korisnicima i namjeni

 

Mladi poduzetnici, žene i poduzetnici početnici

Uključena su trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove koji posluju do 2 godine, odnosno žena ili mlada osoba ima minimalno 50% vlasništva. Visina kredita kreće se od minimalno 50.000 Eura do maksimalno 300.000 Eura. Fiksna kamatna stopa iznosi 4%, a kreditira se do 85% predračunske vrijednosti investicije s iznimkom za kredite do 100.000 Eura, za koje je moguće kreditiranje u visini od 100%. Uvjeti ovise o specifičnostima korisnika, njegovoj kreditnoj sposobnosti te lokaciji, namjeni ulaganja, i preostalim izvorima financiranja.

Investicije javnog sektora

Korisnici su poslovni subjekti javnog sektora. Visina kredita iznosi minimalno 50.000 Eura, a kreditiranje je moguće u visini do 100% predračunske vrijednosti investicije

Investicije privatnog sektora

Korisnici su poslovni subjekti privatnog sektora koji ulažu u osnovna sredstva. Financira se do 75% predračunske vrijednosti s minimalnim iznosom kredita od 50.000 Eura

Izvoz

Krediti su namijenjeni financiranju izvoza a dijele se na kredite kupcu, kredite dobavljaču i financiranje pripreme izvoza. Uvjeti ovise o specifičnostima korisnika, njegovoj kreditnoj sposobnosti te lokaciji, namjeni i strukturi ulaganja.

EU projekti

Namjena kredita je sufinanciranje projekta koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva. Minimalni iznos kredita iznosi 50.000 Eura, a kreditira se do 75% ukupne predračunske vrijednosti investicije s uključenim neprihvatljivim troškovima projekta. Uvjeti financiranja razlikuju se ovisno o specifičnostima korisnika, njegovoj kreditnoj sposobnosti te lokaciji i namjeni ulaganja.

ESIF krediti za rast i razvoj

Korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici, a investicije se financiraju u visini od minimalno 100.000 Eura do maksimalno 10.000.000 Eura. Krediti se odobravaju putem poslovnih banaka u 50% iznosa kredita banke s pripadajućom kamatnom stopom i 50% iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova uz kamatnu stopu od 0%. Uvjeti financiranja ovise o sektoru u kojem posluje poduzetnik.

Obrtna sredstva

Krediti su namijenjeni korisnicima iz privatnog i javnog sektora za kratkoročno i dugoročno financiranje obrtnih sredstava. Uvjeti ovise o namjeni kredita, ročnosti i strukturi financiranja.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj

S trenutnim datumom obustavljena je kreditna linija zbog iskorištenosti sredstava. Po obnavljanju sredstava za kreditiranje, HBOR će informirati putem svoje web stranice.

Ako ste poduzetnik kojem je potrebno sufinanciranje investicije, sredstva HBOR-a možda su najbolje rješenje za razvoj vašeg poslovanja. Pogotovo ako ulazite u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća prema kriterijima posebnog interesa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Detaljne uvjete kreditiranja pročitajte na web stranicama HBOR-a.

 

Naša ponuda

U procesu planiranja i financiranja investicijskog ciklusa možete računati na CEO Consulting:


-    U fazi odabira načina financiranja – pronaći ćemo najbolji način financiranja vaše ideje
-    U fazi pripreme zahtjeva za financiranje – izradit ćemo za vašu ideju poslovni plan ili investicijski elaborat i pomoći vam u prikupljanju potrebne dokumentacije
-    U fazi podnošenja zahtjeva za financiranje – pružit ćemo vam savjetodavnu pomoć kod pripreme dokumentacije, revidiranje i ispravak podataka


Usluge poslovnog savjetovanja iz financija naplaćujemo sukladno obujmu posla, obvezama, odgovornostima i rokovima. Savjetodavni dio posla naplaćujemo po satu rada u fiksnom iznosu od 35,00 Eura/sat. Cijena usluge i način naplate za izradu poslovnog plana i investicijskog elaborata utvrđuje se individualno. Cijena izrade poslovnog plana za banke iznosi od 400,00 Eura. 


Konzultativni sastanak vezano za poslovno savjetovanje iz financija za potencijalne klijente je besplatan, stoga nam se bez obaveze javite kako bismo mogli dati više informacija za vaš konkretan upit.