Poduzeća koja imaju poteškoća u poslovanju

Naslovna / Rješenja / Poduzeća koja imaju poteškoća u poslovanju

KRIZNI MENADŽMENT

Rješenja za organizacije koja imaju poteškoća u poslovanju

Poduzetništvo je u današnje vrijeme sinonim za neizvjesnost i rizik. Kriza je neizbježna realnost za svaku organizaciju u poslovnom svijetu bez obzira na veličinu i industriju. Poslovanje može biti ugroženo utjecajem brojnih različitih vanjskih i unutarnjih faktora, kao i nepredviđenih događaja lokalno i globalno.

Kriza u poslovanju uvijek je izazovna, ali predstavlja priliku za rast i razvoj. Ključ je u pravilnom upravljanju situacijom, pravovremenim odlukama utemeljenim na objektivnim informacijama i spremnosti na promjene, a to sve objedinjuje krizni menadžment.

Uloga kriznog menadžmenta je spriječiti da kriza u poslovanju dovede do stečaja i prestanka poslovanja, već da se poduzmu mjere kako bi se poslovanje stabiliziralo i stvorili temelji za daljnji rast i razvoj organizacije.

Krizni menadžment se obično dovodi u negativan kontekst i većina ga poistovjećuje s rezanjem troškova kroz otpuštanje djelatnika. Iako je često to jedna od nužnih mjera za financijski oporavak organizacije, krizni menadžment je mnogo više od toga i ne mora značiti da će uvijek i u svakoj situaciji zaista doći do rezanja radnih mjesta. Tijekom krize, poslovi kriznog menadžmenta usmjereni su na brzu i učinkovitu reakciju, očuvanje sigurnosti i imovine, te planiranje oporavka kako bi se organizacija vratila na normalno poslovanje što je brže moguće.

Unutar kriznog menadžmenta CEO Consulting vam nudi podršku sljedećim uslugama:
- Analiza rizika i izrada strategije upravljanja rizicima
- Interna komunikacija i pomoć u prilagodbi zaposlenika na promjene
- Optimiziranje operacija i procesa u organizaciji
- Učinkovito upravljanje troškovima
- Maksimizacija profita
- Izrada plana reprogramiranja dugova

Treba imati na umu da upravljanje organizacijom za vrijeme krize predstavlja kompleksan proces. Odluke treba donositi brzo, ali učinci se pokazuju s odgodom. Stoga je krizni menadžment proces koji traje, a govorimo o periodu prosječno od 6 mjeseci do jedne godine. 

Uzroci krize mogu biti vanjski faktori poput promjena cijena, trendova ili prirodnih katastrofa, unutarnji poput neefikasnog upravljanja organizacijom ili financijski poput lošeg plana otplate dugova. Prema izvješću CEPOR-a, najčešći razlog prekida poslovanja je upravo neprofitabilnost poslovanja. Problemi s financijama su najčešći uzrok kriza u poduzetništvu, a one se očituju u novčanom toku organizacije. Čim dođe do problema s novčanim tokom, potrebno je brzo reagirati i upravljati kriznom situacijom. Ako nemate dovoljno resursa, možete nam se obratiti za pomoć. 

Klijentima s poteškoćama u poslovanju nudimo mogućnost plaćanja s odgodom ili kompenzaciju za obavljeni posao putem prijenosa vlasničkog udjela.