Menadžeri i rukovoditelji malih i srednjih poduzeća

Naslovna / Rješenja / Menadžeri i rukovoditelji malih i srednjih poduzeća

POSTIZANJE CILJEVA ORGANIZACIJE

Rješenja za menadžere i rukovoditelje malih i srednjih poduzeća

Menadžeri i rukovoditelji poslovanja najvažnije su osobe u organizaciji zato što su oni odgovorni za upravljanje resursima u svrhu postizanja organizacijskih ciljeva. Menadžeri svojim radom direktno utječu na postizanje financijskih rezultata neke organizacije. Ovisno o obujmu ovlasti i odgovornosti, menadžeri mogu i ne moraju donositi poslovne odluke, ali uvijek je na njima odgovornost za njihovo provođenje. Menadžeri malih i srednjih poduzeća često se suočavaju s izazovima u upravljanju, vođenju, organizaciji i kontroli. Pomoću ovih pitanja možete ustanoviti da li je to slučaj u vašoj organizaciji:

- Da li je moja stopa zadržavanja djelatnika dobra i ima pozitivan trend?
- Da li zaposlenici imaju dobru komunikaciju s nadređenima?
- Da li su svim zaposlenicima jasni njihovi zadatci?
- Da li pratim i mjerim produktivnost svojih zaposlenika?
- Da li dobivate povratne informacije od svojih menadžera?
- Da li se u dogovorenom roku odrađuju poslovne operacije i izvještavanje?
- Da li se u organizaciji poštuju norme ponašanja i standardi komunikacije?

Ako je na jedno ili više pitanja vaš odgovor negativan, potrebno je dublje istražiti razloge. Jedan od realnih razloga loših performansi odnosi se na neučinkovit menadžment. Stopa retencije/fluktuacije djelatnika i stopa produktivnosti vrlo jasno mogu vam ukazati na moguće probleme u vođenju, organizaciji i upravljanju poslovnim operacijama. Izvor problema ne mora nužno biti u kompetencijama menadžera, postoji niz razloga zbog kojih dobar menadžer može imati slabe performanse. Angažirajte nas da otkrijemo što je izazov za vašu organizaciju i pomognemo vam u njegovom savladavanju.

Iz područja menadžmenta možemo vam ponuditi sljedeće usluge:
- Izrada master plana razvoja
- Optimizacija poslovnih procesa

Savjetovanje iz ljudskih potencijala za vašu organizaciju:
- Analiza i poboljšanje organizacijske strukture
- Razvoj i implementacija alata i metoda za mjerenje produktivnosti
- Kreiranje sustava nagrađivanja zaposlenika
- Izrada i implementacija employer branding strategije
- Sistematizacija radnih mjesta
- Izrada etičkog kodeksa ponašanja, internih pravilnika i procedura

Postoji mogućnost da neučinkovitost proizlazi iz upravljanja financijama organizacije. U tom slučaju možemo vam pomoći putem analize stanja i identificiranja mogućnosti za unaprjeđenje i razvoj metoda alokacije financija prema funkcijama organizacije.

Savjetovanje iz financija prikladno za vas:
- Analiza performansi profitnih i troškovnih centara
- Kreiranje budžeta po funkcijama organizacije