Odjeli ljudskih resursa

Naslovna / Rješenja / Odjeli ljudskih resursa

UČINKOVITO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Rješenja za odjele ljudskih potencijala

Malim poduzećima često je nerentabilno oformiti kvantitativno i kvalitativno kapacitiran odjel ljudskih potencijala. Najčešći razlozi tome jesu ograničene financijske mogućnosti i nepostojanje potrebe angažmana tima u punom radnom vremenu. 

Međutim, to ne znači da ne postoji potreba za razvijanjem sustava za učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima koji uključuje planiranje, privlačenje, regrutiranje, obuku, mentorstvo, razvoj karijere, sustav nagrađivanja, motiviranje, upravljanje konfliktima, upravljanje odlascima i niz drugih praksi, politika, procedura, metoda i alata upravljanja zaposlenicima.

- Da li ste upoznati s trendovima na tržištu rada?
- Da li uspješno popunjavate oglašena radna mjesta?
- Da li ste odredili profile poželjnih zaposlenika?
- Da li je stopa fluktuacije djelatnika ista ili bolja od prosjeka industrije?
- Da li postoje konflikti u vašem timu?
- Da li vaši zaposlenici imaju povratnu informaciju nadređenog o svom radu?
- Da li imate postavljene standarde za izlazni intervju?

Ako si postavite ova pitanja i odgovorite na sva ili dio njih negativno, potrebno je unaprijediti upravljanje ljudskim potencijalima u vašoj organizaciji. Obratite nam se kako bi vam pomogli u tome. U mogućnosti smo pomoći vašem timu ljudskih potencijala da razviju i implementiraju metode učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima koji neće zahtijevati mnogo dodatnog vremena i angažmana. Preuzet ćemo na sebe projekte za koje nemate kapaciteta unutar svoje funkcije ljudskih potencijala. U slučaju da nemate odjel ljudskih potencijala, možemo na sebe preuzeti poslove upravljanja ljudskim potencijalima sukladno potrebama vaše organizacije.

U mogućnosti smo ponuditi vam sljedeće usluge savjetovanja iz područja ljudskih potencijala:
- Analiza zadovoljstva zaposlenika
- Strategija učinkovitog upravljanja zaposlenicima
- Izrada i implementacija employer branding strategije
- Poboljšanje motivacije i kreiranje pozitivne radne klime
- Kreiranje motivirajućeg sustava nagrađivanja zaposlenika sukladno financijskim mogućnostima organizacije
- Razvoj i implementacija alata i metoda za mjerenje produktivnosti
- Identifikacija i implementacija adekvatne sistemske podrške za upravljanje ljudskim potencijalima
- Sistematizacija radnih mjesta
- Izrada profila zaposlenika, kreiranje oglasa za radna mjesta i odabir kanala oglašavanja prema profilima kandidata
- Pomoć u odabiru zaposlenika, kreiranje standarda za intervjuiranje i proces zapošljavanja
- Razvoj i implementacija standarda za uvođenje novog zaposlenika u organizaciju
- Izrada procedure upravljanjima odlascima, izrada izlaznog intervjua
- Oblikovanje tehnika za upravljanje konfliktima
- Administracija: savjetovanje po pitanjima ugovora o radu, evidencija radnog vremena, evidencija o godišnjem odmoru
- Izrada internih pravilnika i odluka
- Izrada etičkog kodeksa ponašanja i drugih politika i procedura ovisno o potrebama organizacije