Vlasnici malih i srednjih poduzeća

Naslovna / Rješenja / Vlasnici malih i srednjih poduzeća

RAST I RAZVOJ POSLOVANJA

Rješenja za vlasnike malih i srednjih poduzeća

Najvažniji resursi svakog poduzeća jesu novac i ljudi. Vlasnici malih poduzeća često oskudijevaju u nekom od navedenih resursa prilikom ostvarivanja svojih poslovnih ciljeva. Nedostatak kapitala i neadekvatno upravljanje su najčešći razlozi gašenja poslovnih subjekata. 

Prema Eurostatu, od novoosnovanih poduzeća u Hrvatskoj u prvoj godini poslovanja ugasi se njih više od 19%. Petogodišnje razdoblje poslovanja ne doživi 49% tvrtki. Nemojte dopustiti da vaš biznis bude dio crne statistike, već si postavite neka od sljedećih pitanja:

- Da li uspješno podmirujem svoje kratkoročne obveze?
- Da li imam održiv plan podmirenja dugoročnih obveza?
- Da li imam kratkoročnu i dugoročnu strategiju za svoju organizaciju?
- Da li raspolažem s dovoljno kapitala za ostvarivanje poslovnih ciljeva?
- Da li s lakoćom popunjavam slobodna radna mjesta?
- Da li je moj proizvod ili usluga konkurentan na tržištu?
- Da li znam što moja konkurencija čini da bi bila uspješna?

Ako je odgovor na ova pitanja ili neka od njih negativan, obratite nam se kako bi vam pomogli da to promijenite. U mogućnosti smo pružiti vam usluge financijskog savjetovanja u svrhu privlačenja potrebnog kapitala te optimizacije vaših troškova i prihoda. 

Ukoliko planirate investiciju, možemo za vas ocijeniti isplativost ulaganja, izračunati razdoblje povrata te procijeniti financijske i nefinancijske učinke takve poslovne odluke.

Naše usluge poslovnog savjetovanja iz financija za vas obuhvaćaju:
- Analiza financijskih performansi poduzeća i usporedba s konkurencijom
- Analiza troškova
- Strategija minimizacije troškova
- Strategija maksimizacije profita
- Izrada poslovnih planova za kreditiranje poslovnih projekata
- Priprema dokumentacije za privlačenje bespovratnih sredstava financiranja
- Pronalaženje optimalnog izvora financiranja poslovnih pothvata
- Ocjena odluke o investiranju

Možemo vam pomoći i u učinkovitom upravljanju ljudskim potencijalima putem analize stanja i predlaganja konkretnih mjera za stvaranje motiviranog i produktivnog tima. Uštedjet ćemo vaše vrijeme preuzimanjem administrativnog dijela funkcije ljudskih resursa ili za vas osmisliti strategiju brendiranja poslodavca i pomoći da implementirate njezine procese i prakse unutar vaše organizacije.

Područje ljudskih potencijala:
- Analiza zadovoljstva zaposlenika
- Strategija učinkovitog upravljanja zaposlenicima
- Kreiranje sustava nagrađivanja zaposlenika
- Razvoj i implementacija alata i metoda za mjerenje produktivnosti
- Poboljšanje motivacije i kreiranje pozitivne radne klime
- Privlačenje i obuka djelatnika
- Administrativni poslovi iz domene ljudskih potencijala
- Izrada i implementacija employer branding strategije