Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti

Svrha

Svrha Vaučera za dijagnostiku kibernetičke otpornosti je unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti mikro, malih i srednjih poduzeća s ciljem povećanja konkurentnosti i održivosti poslovanja.

Uvjeti za prijavitelje

 • Prijavitelj je mikro, malo ili srednje poduzeće prema definiciji utvrđenoj u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe Komisije br. 651/2014
 • Minimalno jedan zaposlenik u mjesecu koji prethodi projektnoj prijavi
 • Prijavitelj ne sudjeluje u natječaju kao pružatelj usluge digitalizacije i nije upisan u Katalog pružatelja usluga
 • Prijavitelj nije u niti jednoj situaciji prema kriterijima isključenja opisanoj u Uputama za prijavitelje

Intenzitet potpore i iznos

 • Intenzitet potpore iznosi maksimalno 60 % prihvatljivih troškova
 • Maksimalni iznos potpore je 14.500,00 Eura

Prihvatljive aktivnosti

Provedba provjere kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz:

 • provedbu sigurnosnih provjera sustava
 • provedbu propusnosti podataka
 • provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvještaja
 • provedbu sigurnosnog testiranja i detekciju kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu organizacije
 • analizu podataka prikupljenih ispitivanjem i kreiranje strategije povećanja sigurnosti
 • generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i slično
 • edukaciju zaposlenika u svrhu jačanja kompetencija za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u min. trajanju od 3 sata.

Dodatne informacije

 • u prihvatljive troškove ulaze samo troškovi gore opisanih aktivnosti
 • za sve projektne aktivnosti vaučera dijagnostike kibernetičke sigurnosti jedan pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge
 • pružatelj usluge treba biti upisan u Katalog pružatelja usluga
 • maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci, a početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera