Vaučer za složena digitalna rješenja

Svrha

Svrha Vaučera za složena digitalna rješenja je jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i  digitalne transformacije mikro, malih i srednjih poduzeća putem uvođenja složenih digitalnih rješenja u poslovanje.

Uvjeti za prijavitelje

 • Prijavitelj je mikro, malo ili srednje poduzeće prema definiciji utvrđenoj u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe Komisije br. 651/2014
 • Minimalno tri zaposlenika u mjesecu koji prethodi projektnoj prijavi
 • Prijavitelj ne sudjeluje u natječaju kao pružatelj usluge digitalizacije i nije upisan u Katalog pružatelja usluga
 • Prijavitelj nije u niti jednoj situaciji prema kriterijima isključenja opisanoj u Uputama za prijavitelje

Intenzitet potpore i iznos

 • Intenzitet potpore iznosi maksimalno 60 % prihvatljivih troškova
 • Maksimalni iznos potpore je 19.900,00 Eura

Prihvatljive aktivnosti

Uvođenja složenih digitalnih rješenja u poslovanje kao npr.:

 • rješenja za industriju 4.0
 • razvoj mrežnih sustava i procesa
 • Internet stvari
 • pametne usluge
 • automatizacija poslovnih procesa
 • Big data projekti
 • simulacijski modeli, virtualna i proširena stvarnost
 • Business intelligence i analitički alati
 • drop-shipping sustavi
 • sustavi za planiranje resursa
 • sustavi za upravljanje resursima 
 • CRM sustavi
 • edukacija zaposlenika u svrhu vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati

Za svako digitalno rješenje koje se planira razviti kroz projektne aktivnosti potrebno je definirati ključne pokazatelje uspješnosti. 

Dodatne informacije

 • u prihvatljive troškove ulaze samo troškovi gore opisanih aktivnosti
 • za sve projektne aktivnosti vaučera za složena digitalna rješenja jedan pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge
 • pružatelj usluge treba biti upisan u Katalog pružatelja usluga
 • maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci, a početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera