Vaučer za digitalni marketing

Svrha

Svrha Vaučera za digitalni marketing je pridonijeti povećanju razine digitalne zrelosti mikro, malih i srednjih poduzeća putem razvoja alata digitalnog marketinga.

Uvjeti za prijavitelje

 • Prijavitelj je mikro, malo ili srednje poduzeće prema definiciji utvrđenoj u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe Komisije br. 651/2014
 • Minimalno jedan zaposlenik u mjesecu koji prethodi projektnoj prijavi
 • Prijavitelj ne sudjeluje u natječaju kao pružatelj usluge digitalizacije i nije upisan u Katalog pružatelja usluga
 • Prijavitelj nije u niti jednoj situaciji prema kriterijima isključenja opisanoj u Uputama za prijavitelje

Intenzitet potpore i iznos

 • Intenzitet potpore iznosi maksimalno 60 % prihvatljivih troškova
 • Maksimalni iznos potpore je 9.990,00 Eura

Prihvatljive aktivnosti

Uvođenje alata digitalnog marketinga kao što su:

 • izrada internetskih stranica poduzeća uključujući hosting i zakup domene 12 mjeseci
 • izrada webshopa
 • izrada mobilne aplikacije za m-trgovinu
 • izrada web aplikacije
 • upravljanje društvenim mrežama poduzeća
 • nadogradnju postojećih alata digitalnog marketinga novim funkcionalnostima
 • edukacija zaposlenika u svrhu vaučera u minimalnom trajanju od 3 sata

Dodatne informacije

 • u prihvatljive troškove ulaze samo troškovi gore opisanih aktivnosti
 • za sve projektne aktivnosti vaučera za digitalni marketing jedan pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge
 • pružatelj usluge treba biti upisan u Katalog pružatelja usluga
 • maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci, a početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera