Vaučer za strategiju digitalne transformacije

Svrha

Svrha Vaučera za strategiju digitalne transformacije je jačanje kapaciteta za digitalizaciju i digitalnu transformaciju mikro, malih i srednjih poduzeća putem razvoja strategije za digitalnu transformaciju.

Uvjeti za prijavitelje

 • Prijavitelj je mikro, malo ili srednje poduzeće prema definiciji utvrđenoj u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe Komisije br. 651/2014
 • Minimalno tri zaposlenika u mjesecu koji prethodi projektnoj prijavi
 • Prijavitelj ne sudjeluje u natječaju kao pružatelj usluge digitalizacije i nije upisan u Katalog pružatelja usluga
 • Prijavitelj nije u niti jednoj situaciji prema kriterijima isključenja opisanoj u Uputama za prijavitelje

Intenzitet potpore i iznos

 • Intenzitet potpore iznosi maksimalno 60 % prihvatljivih troškova
 • Maksimalni iznos potpore je 9.990,00 Eura

Prihvatljive aktivnosti

Izrada strategije digitalne transformacije poduzeća s uključenim elementima:

 • definicija ciljeva
 • metodologija praćenja ostvarenja ciljeva
 • analiza stanja i okruženja
 • definiranje potencijalnih aktivnosti digitalizacije poduzeća
 • akcijski plan provedbe strategije digitalne transformacije

Dodatne informacije

 • u prihvatljive troškove ulaze samo troškovi gore opisanih aktivnosti
 • za sve projektne aktivnosti vaučera za izradu strategije digitalne transformacije jedan pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge
 • pružatelj usluge treba biti upisan u Katalog pružatelja usluga
 • maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci, a početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera