Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Svrha

Svrha Vaučera za poboljšanje digitalnih vještina je jačanje kapaciteta za digitalizaciju i digitalnu transformaciju mikro, malih i srednjih poduzeća putem ulaganja u povećanje digitalnih kompetencija zaposlenika u takvim poduzećima.

Uvjeti za prijavitelje

 • Prijavitelj je mikro, malo ili srednje poduzeće prema definiciji utvrđenoj u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe Komisije br. 651/2014
 • Minimalno jedan zaposlenik u mjesecu koji prethodi projektnoj prijavi
 • Prijavitelj ne sudjeluje u natječaju kao pružatelj usluge digitalizacije i nije upisan u Katalog pružatelja usluga
 • Prijavitelj nije u niti jednoj situaciji prema kriterijima isključenja opisanoj u Uputama za prijavitelje

Intenzitet potpore i iznos

 • Intenzitet potpore iznosi maksimalno 60 % prihvatljivih troškova
 • Maksimalni iznos potpore je 9.990,00 Eura
 • Maksimalni prihvatljivi trošak edukacije po zaposleniku iznosi 1.000,00 Eura

Prihvatljive aktivnosti

Specijalizirani programi neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina zaposlenika kao na primjer:

 • rad u e-trgovini i m-trgovini
 • oglašavanje putem interneta
 • administriranje web stranice
 • analiza i upravljanje podacima
 • razvoj aplikacija i dizajn softvera
 • digitalni dizajn
 • poslovanje u oblaku

Edukacije trebaju biti organizirane u realnom vremenu on-line ili on-site te po završetku edukacije treba biti proveden test stečenog znanja i izdana potvrda o pohađanju edukacije za svakog polaznika.

Dodatne informacije

 • u prihvatljive troškove ulaze samo troškovi gore opisanih aktivnosti
 • za sve projektne aktivnosti vaučera za izradu strategije digitalne transformacije jedan pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge
 • pružatelj usluge treba biti upisan u Katalog pružatelja usluga
 • maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci, a početkom provedbe projekta smatra se datum izdavanja vaučera
 • najmanje 20% zaposlenika treba biti uključeno u edukaciju