Cost benefit analiza

Cost-benefit analiza kao alat u procesu poslovnog odlučivanja

Odgovaramo na pitanje da li je cost benefit analiza prikladan alat za Vaš projekt

Cost benefit analiza, CBA analiza ili analiza troškova i koristi sinonimi su za alat koji se koristi u svrhu poslovnog odlučivanja o investicijama u privatnom i javnom sektoru. Ona je vrlo korisna kod potrebe procjene ulaganja u neki projekt, a posebnice ako je potreban cjelovit uvid u isplativost i izvedivost u usporedbi s alternativama. Zbog svoje kompleksnosti, uglavnom se koristi u procesu odlučivanja o velikim investicijama. Cost benefit analiza uobičajen je alat za evaluaciju investicija u javnom sektoru, zbog potrebe da se uzme u obzir i društvena korist od određenog projekta. Upravo u tome ogleda se specifičnost cost benefit analize, a to je mogućnost da evaluira i one koristi i troškove investicije koji su „neopipljivi“, odnosno ne proizvode direktno kvantificiran učinak.

 

grafika kalkulator

Cost benefit analiza počiva na vrlo jednostavnim pravilima:

✔ Vrijednost projekta dobivamo tako da od procijenjenih koristi oduzmemo procijenjene troškove.

✔ Uz pomoć različitih tehnika mjerimo troškove i koristi povezane s projektom koje ne možemo direktno kvantificirati.

✔ Alternativa koja ima najbolji rezultat dobiva preporuku za odabir investitora.

 

Kao što je slučaj i kod poslovnih planova i investicijskih studija, sadržaj cost benefit analize određen je specifičnostima konkretnog projekta. Stoga ne postoji propisan predložak cost benefit analize, već se ona slobodno formira prema sljedećim koracima:

 

1. Korak: planiranje

U okviru prve faze kreiranja cost benefit analize, potrebno je razumjeti cjelokupnu sliku vezano za ulaganje, a to se čini planiranjem. Potrebno je isplanirati vremenski opseg projekta i potrebne resurse, kako financijske, tako i ljudske. U ovoj fazi provodi se svojevrsni test izvedivosti. Moguće je da se tijekom procesa planiranja projekt pokaže neizvedivim zbog na primjer, nedovoljnog kapitala, nemogućnosti zapošljavanja potrebnog kadra, nedostupnosti tehnologije ili drugih sličnih razloga. Što bolje razradimo plan projekta, to će kasniji koraci biti lakši i rezultati analize precizniji.

 

2. Korak: identifikacija i procjena troškova i koristi

Na osnovu plana projekta identificiramo sve troškove povezane s njime. Nakon što smo troškove identificirali, potrebno ih je valorizirati. Direktne troškove lako ćemo definirati i projicirati kroz zadani vremenski okvir, međutim potrebno je uzeti u obzir i sve indirektne troškove kao i neopipljive troškove koji su rezultat ulaganja. Postupak njihove procjene malo je kompleksniji, ali nije nemoguć. Postoje različite metode procjene koje su na raspolaganju, a vrlo su jednostavne i logične. Isto činimo i s prihodima, odnosno koristima od projekta.

 

potencijalni limiti

Potencijalni limiti cost benefit analize

✔ Kod procjene neopipljivih troškova potencijalni izazov može biti subjektivnost u pristupu, a to je najčešći razlog pogrešne poslovne odluke.

✔ Što je promatrani vremenski interval projekta koji veći, rezultati analize podložniji su odstupanju zbog nepredviđenih događaja na tržištu.

 

3. Korak: evaluacija projekta

Nakon što smo kvantificirali sve koristi i troškove, provodimo analizu. Ako je promatrani period projekta kratak, analiza se može svesti na vrlo jednostavne računske operacije zbrajanja i oduzimanja. Ipak, to najčešće nije slučaj, pa je potrebno projicirane novčane tokove budućih razdoblja diskontirati kako bi odredili neto početnu vrijednost projekta i proveli dinamičku analizu projekta. Isto činimo za alternative i usporedbom dobivenih rezultata donosimo zaključke o rentabilnosti. Osim dinamičke analize, provodimo i analizu osjetljivosti, odnosno analiziramo osjetljivost rezultata cost benefit analize na promjenu pojedinih parametara. Rezultate analize opcija uspoređujemo kako bi na osnovu dobivenih podataka mogli zaključiti koja alternativa najviše odgovara investitoru.

 

evaluacija projekta

Zašto odabrati CBA Analizu za evaluaciju projekata?

✔ CBA analiza je alat za poslovno odlučivanje temeljeno da informacijama,

✔ omogućuje sistematiziranu usporedbu više investicijskih opcija prema usporedivim podacima,

✔ najbolji je alat za projekte kratkog i srednjeg roka,

✔ za male projekte možete koristiti pojednostavljenu varijantu kako bi došli do kvalitetnih informacija o učincima i profitabilnosti.

 

Naša ponuda 

CEO Consulting nudi uslugu evaluacije investicije i opcija metodom analize troškova i koristi. Nudimo Vam savjetovanje u pripremi CBA analize i kompletnu izradu sveobuhvatne CBA analize sukladno Vašim potrebama i željama.

Cijena izrade ovisi o specifičnostima projekta i o tome koliko je vremena potrebno uložiti u razumijevanje, rad na planu projekta i izradu same analize. Za jednostavnije projekte s kvalitetno odrađenim planom koji je razumljiv i ne zahtijeva dodatne dorade, početna cijena izrade CBA analize kreće se od 800,00 eura. Za kompleksnije projekte koji zahtijevaju mnogo uloženog vremena i rada naših stručnjaka, cijena usluge izrade cost benefit analize može iznositi nekoliko desetaka tisuća eura. Konzultacije vezano za eventualnu poslovnu suradnju i dostavu personalizirane ponude za naručitelja su besplatne, stoga nam se javite bez ustručavanja za dodatne informacije.