Izrada projekta za financiranje putem vaučera za digitalizaciju

Izrada projekta za financiranje putem vaučera za digitalizaciju

Iskoristite bespovratna sredstva za digitalizaciju poslovanja

 

Vaučeri za digitalizaciju namijenjeni su mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi im pomogli u financijskom aspektu digitalne transformacije. Digitalni vaučeri su bespovratna sredstva financiranja, a njima možete u visini od 60% financirati za čitav niz aktivnosti. Neke od njih su:

  • Edukacije za razvoj digitalnih vještina
  • Izrada web stranica, aplikacija, web trgovine i nadogradnja postojećih web stranica novim funkcijama
  • Upravljanje društvenim mrežama
  • Izrada strategije digitalne transformacije
  • Testiranje kibernetičke sigurnosti informacijskog sustava
  • Razvoj programskih rješenja za digitalnu transformaciju poslovanja

 

Želite li iskoristiti bespovratna sredstva financiranja putem vaučera za digitalizaciju?

Trebate li pomoć oko prijave projekta za financiranje?

Obratite nam se s povjerenjem.

 

Priprema projektne prijave

 

Priprema projektne prijave zahtjeva određeno vrijeme i angažman, stoga krenite s prijavom na vrijeme. Trenutni poziv otvoren je do 30.11.2023. godine. Ako nemate dovoljno vremena, iskoristite hodogram aktivnosti niže kako bi se kvalitetno pripremili za sljedeći poziv koji se planira za ožujak 2024. godine.

 

Faza 1: Proučavanje natječajne dokumentacije

Prihvatljivost prijavitelja: prije svega potrebno je ustanoviti da li ispunjavate uvjete za prijavu na natječaj i detaljno pročitati upute za prijavitelje. Ovo je prvi element koji prolazi administrativnu provjeru. Ako prijavitelj projekta ne udovoljava uvjetima natječaja, projekt se odbacuje.

 

Faza 2: Odluka o vrsti vaučera

Prihvatljive aktivnosti: prema aktivnostima vašeg projekta odabrat ćete vaučer koji vam najbolje odgovara. U ovoj fazi potrebno je proučiti i neprihvatljive aktivnosti, kao i prihvatljive i neprihvatljive troškove kako biste mogli što bolje isplanirati projekt.

 

Faza 3: Odabir dobavljača

Iz kataloga pružatelja usluga odabrat ćemo dobavljača koji će isporučiti usluge potrebne za provedbu vašeg projekta. U ovoj fazi potrebno je uložiti vrijeme u komunikaciju s dobavljačem i što kvalitetnije obrazložiti očekivanja od suradnje jer ćemo dogovorenu uslugu morati detaljno opisati, potvrditi rokove i obrazložiti učinke u projektnoj prijavi.

 

Faza 4: Prikupljanje dokumentacije i prijava projekta

Nakon što smo sve gornje korake odradili, pristupamo prijavi projekta: raspisujemo detalje i prikupljamo dokumentaciju potrebnu za prijavu. Prijava se obavlja kroz web aplikaciju Ministarstva financija i sva dodatna potrebna dokumentacija učitava se u sustav u digitalnom obliku.

 

Naša ponuda

Na CEO Consulting možete računati u svim fazama pripreme vašeg projekta za financiranje. Nudimo Vam savjetovanje i uslugu izrade prijave vašeg projekta na odgovarajući vaučer. Uslugu ne naplaćujemo unaprijed u fiksnom dijelu, već samo po odobrenju bespovratnih sredstava putem provizije u iznosu od 3,5 % od odobrenog iznosa ili u fiksnoj naknadi od 150,00 eura ako je iznos provizije manji. To znači da u slučaju da projekt ne bude prihvaćen za dodjelu bespovratne potpore, rad ne naplaćujemo.