ESG izvještavanje

Izvještavanje o održivosti poslovanja (ESG) u malim i srednjim poduzećima

Zašto bi se mali poduzetnici trebali informirati o ovoj temi

 

Od 2017. godine u okviru godišnjih financijskih izvještaja uključeni su ESG izvještaji. Iza akronima ESG stoje environment, social i governance, općeprihvaćeno se nazivaju izvještaji o održivosti poslovanja, a odnose se na utjecaj poslovanja na okoliš i društvo.

 

Tko je obveznik ESG izvještavanja

 

U ovom trenutku prema direktivi EU i Zakonu o Računovodstvu, obveza ESG izvještavanja vrijedi za velike poduzetnike prema klasifikaciji ZOR-a i one čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi. Međutim, ambiciozni planovi Europske komisije predviđaju obvezu ESG izvještavanja za sva poduzeća u budućnosti. U planu je trogodišnja faza prilagodbe izvještavanja za mala i srednja poduzeća s obvezom izvještavanja o ESG standardima od 2027. godine. Stoga je potrebno da i mala i srednja poduzeća prilagode poslovanje i razviju standarde održivosti.

 

Elementi ESG izvještaja

 

U okviru ESG izvještaja poduzetnici su obvezni obrazložiti koje mjere poduzimaju i kako u poslovanju utječu na okoliš i društvo:

Utjecaj na okoliš - koje su poduzete mjere po pitanju utjecaja na okoliš, zdravlje i sigurnost. Konkretno, to se odnosi na pitanja zaštite sigurnosti i zdravlja, emisije stakleničkih plinova, zbrinjavanja otpada, uporabe obnovljivih i neobnovljivih izvora energije i slično.

Utjecaj na društvo - koji su mehanizmi uvedeni po pitanju jamčenja jednakosti spolova, kršenja ljudskih prava, borbe protiv korupcije te provedbe temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada.

 

Društvena odgovornost u poslovanju

 

Paralelno s nametanjem obveze o definiranju vlastitog ugljičnog otiska i utjecaja na ljude i zajednicu, mnoga poduzeća iskoristila su priliku da se kroz ESG izvještavanje diferenciraju na tržištu, odnosno iskoristila su društvenu odgovornost kao konkurentsku prednost. Što to konkretno znači? Pozitivne prakse društveno odgovornog poslovanja plasiraju se široj javnosti kroz propagandu kako bi se stvorio pozitivan dojam o tvrtki kao poduzeću, odnosno dobavljaču ili poslodavcu. Aktivnosti koja poduzeća poduzimaju u okviru društveno odgovornog poslovanja mogu dovesti do pristupa povoljnijih sredstava financiranja, odnosno bespovratnih sredstava i povećanja dobiti kroz smanjenje porezne obveze. 

Kako bi pozitivno utjecala na okoliš i društvo, odnosno svela negativne učinke poslovanja na minimum, nužno je provesti analize, i na osnovu njih razviti strategije upravljanja. Uvođenjem politika i procedura osiguravaju se mehanizmi i alati kojima poduzeće utječe na održivost poslovanja i olakšava proces izvještavanja.

U budućim objavama bavit ćemo se detaljnije ovom temom, stoga pratite novosti kako bi naučili više o standardima ESG izvještavanja te koje aktivnosti, alate i tehnike možete koristiti u svom poslovanju kako bi pozitivno utjecali na okoliš i društvo.