Vrednovanje poslovnih prilika i izazova putem poslovnog planiranja

Vrednovanje poslovnih prilika i izazova putem poslovnog planiranja

Rješenja za poslovanje prilagođena individualnim potrebama poduzetnika

 

CEO Consulting nudi rješenja za poslovanje prilagođena individualnim potrebama poduzetnika. Što to znači u praksi? Naša specijalizacija je poslovno planiranje i evaluacija financijskog učinka poslovnih odluka, kako bismo osigurali osnovu za donošenje informiranih odluka za vaše poslovanje. Bez obzira na veličinu i djelatnost, poslovno odlučivanje temeljeno na informacijama osigurat će maksimizaciju profita, minimizaciju troškova, upravljanje rizicima i održivost poslovanja.

 

Ako vam je poslovno planiranje apstrakcija, konkretnim primjerima u nastavku pronađite praktične primjere s primjenom planiranja u svakodnevnom poslovanju. 

 

Studija slučaja 1: preseljenje na novu lokaciju

 

U procesu poslovnog planiranja, jedna mala tvrtka razmatra preseljenje u prostor s manjom najamninom kao strategiju smanjenja troškova. Međutim, ova odluka zahtijeva temeljitu analizu svih pratećih financijskih učinaka. Pored očekivanog smanjenja troškova najamnine, tvrtka mora uzeti u obzir dodatne troškove marketinga potrebne za informiranje postojećih i potencijalnih kupaca o promjeni lokacije, kao i mogući utjecaj na prodaju zbog pristupačnosti nove lokacije (npr. stepenice na ulazu, nedostatak parkirališnih mjesta i sl.). Analiza treba uključiti i procjenu promjena u režijskim troškovima, potencijalno povećanje troškova putovanja za zaposlenike i kupce te utjecaj konkurencije i prisutnosti suplemenata na novoj lokaciji. Ovi faktori mogu značajno utjecati na ukupne prihode i profitabilnost poduzeća dugoročno. 

Dakle, bez obzira na to što odluka naizgled djeluje jednostavno, preseljenje zahtijeva holistički pristup koji prelazi izvan jednostavne usporedbe najamnina. Tvrtka treba identificirati potencijalne rizike povezane s preseljenjem i razviti strategiju upravljanja rizikom, uključujući planiranje za nepredviđene troškove, kako bi osigurala stabilnost i rast u novom okruženju. 

 

Studija slučaja 2: zapošljavanje ili povremeni angažman

 

Obrtnik se suočava s rastom posla i razmatra odluku o novom zapošljavanju. Opcije na raspolaganju su zapošljavanje djelatnika na puno ili nepuno radno vrijeme, angažman vanjskog suradnika i angažman studenta. Trošak plaća i naknada lako je izračunati, ali prilikom donošenja odluke treba uzeti u obzir više dimenzija. Osnovna razmatranja uključuju prirodu posla, odnosno da li zahtijeva stalno prisustvo ili se radi o povremenim zadacima. Osim toga, povjerljivost poslovnih informacija ključan je faktor. Nužna je procjena da li angažmanom vanjskog suradnika nastaje rizik od curenja vitalnih podataka i je li moguće utjecati na taj rizik. Potrebno je također razmotriti i pitanje planiranja i lokacije, odnosno da li se angažman može planirati unaprijed, a posao obaviti na daljinu, ili je potrebna brza odluka i fizička prisutnost zaposlenika. 

Financijske sposobnosti tvrtke također igraju važnu ulogu. Treba procijeniti jesu li povezani troškovi usklađeni s budžetom. Potrebno je uzeti u obzir i stručnost i iskustvo kako bi donijeli adekvatnu odluku. Ovisno o situaciji na tržištu rada, mogući su dodatni troškovi u procesu zapošljavanja za određene djelatnosti. 

Zaključak je da odluke donesene na brzinu mogu imati dugotrajne negativne posljedice za tvrtku kao što su pogoršanje kvalitete proizvoda ili usluge ili šteta ugledu. Potencijalne rizike izbjeći ćete temeljitom analizom i financijskom procjenom učinaka. 

 

Studija slučaja 3: ulaganje u tehnologiju i digitalna rješenja

 

U situaciji gdje se malo poduzeće suočava s izazovom povećanja poslovnih aktivnosti koje premašuju trenutačne kapacitete, postaje ključno strateško planiranje. Poslovno planiranje pruža čvrst temelj za donošenje odluke između dodatnog zapošljavanja radne snage ili ulaganja u automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa. Ova odluka zahtijeva dubinsku analizu kvalitativnih i kvantitativnih aspekata, uključujući procjenu početnih troškova investicija, pregled dostupnih opcija za financiranje ili sufinanciranje, izračun razdoblja povrata investicije te detaljnu analizu tekućih i oportunitetnih troškova.

Financijska analiza obuhvaća i procjenu potencijalnih rizika i očekivanih ušteda koje proizlaze iz oba scenarija. Na primjer, ulaganje u automatizaciju može donijeti značajne dugoročne uštede kroz smanjenje troškova rada i povećanje efikasnosti proizvodnje, ali također zahtijeva značajne početne investicije i nosi rizike povezane s tehnološkom zastarjelošću i troškove redovnog održavanja. S druge strane, zapošljavanje dodatnih radnika povećava fleksibilnost i kapacitet prilagodbe promjenjivim tržišnim uvjetima, ali može rezultirati višim tekućim troškovima i izazovima u upravljanju ljudskim resursima i dostupnosti radne snage na tržištu.

Konačna odluka treba biti zasnovana na temeljitoj analizi financijskih učinaka odabranog pristupa, uzimajući u obzir kako trenutačne potrebe tako i dugoročne ciljeve poduzeća. Informirana odluka, koja uzima u obzir sve relevantne učinke doprinosi održivosti poslovanja i osigurava da poduzeće ostane konkurentno i sposobno za rast u budućnosti. 

 

Studija slučaja 4: partnerstvo s drugim poduzetnicima

 

Ulazak u partnerstvo s drugim malim poduzećem, pogotovo ako se bavi istom ili komplementarnom djelatnošću može se na prvi pogled činiti kao idealna prilika za rast, dijeljenje resursa i pristup novim tržištima. Međutim, prije donošenja odluke potrebno je analizirati i kvantificirati sve učinke partnerstva kako bi se osiguralo da ono donosi obostrane koristi i da je osigurano upravljanje potencijalnim rizicima. Temeljita analiza rezultirat će zaključcima kako partnerstvo utječe na svaki aspekt poslovanja, od kompatibilnosti ciljeva i vrijednosti, alokacije financijskih sredstava, komplementarnosti kompetencija i troškovima povezanima s njima, pitanja prava i obveza partnera do izlazne strategije u slučaju da partnerstvo ne ispuni očekivanja. Sa svim elementima koje je potrebno definirati povezani su određeni prihodi, ali i troškovi. Njihova kvantifikacija i komparacija omogućit će donošenje odluke temeljene na kvalitetnim informacijama.

 

Studija slučaja 5: pad prodaje ili stagnacija poslovanja

 

U situaciji kada malo poduzeće doživljava pad prodaje ili stagnaciju, ključno je provesti detaljnu analizu trenutnog stanja i pažljivo identificirati moguće strateške aktivnosti s ciljem minimizacije troškova i/ili maksimizacije profita. Njihova kvantifikacija treba obuhvaćati dugoročne i kratkoročne učinke, prepoznajući da kratkoročne strategije donose brze, ali često prolazne koristi, dok dugoročne strategije zahtijevaju strpljenje i ulaganja s očekivanjem stabilnijeg i održivijeg rasta.

Prilikom analize, važno je razmotriti kako svaka predložena aktivnost može utjecati na poslovanje, uključujući promjenu kvalitete proizvoda ili usluge, promjene u tržišnim nišama, promjene u potrošačkim navikama, učinak na brend i reputaciju ili potrebu za dodatnim obrazovanjem i razvojem.

Također je bitno razmotriti mogućnost diverzifikacije proizvoda ili usluga, optimizaciju lanca opskrbe, uvođenje inovacija i poboljšanja u procesima, te strategije digitalnog marketinga za povećanje vidljivosti i privlačenja novih kupaca.

Svaki od ovih aspekata treba što kvalitetnije kvantificirati, uključujući očekivane troškove i prihode, potrebno vrijeme za realizaciju i procjenu rizika. Na primjer, ulaganje u digitalni marketing može privući nove kupce i otvoriti nove kanale prodaje, ali zahtijeva inicijalna ulaganja i stručnost. S druge strane, smanjenje troškova kroz racionalizaciju operacija može donijeti brze uštede, ali postoji rizik od negativnog utjecaja na kvalitetu i zadovoljstvo kupaca i zaposlenika te dugoročno nanijeti više štete nego koristi.

 

Odlučivanje temeljeno na informacijama

 

CEO Consulting omogućuje vam da gore navedene, ali i sve druge svakodnevne prilike i prijetnje u poslovanju sagledate iz aspekta financijskog učinka. Konačna poslovna odluka treba biti temeljena na sveobuhvatnoj analizi i uravnoteženju između kratkoročnih potreba i dugoročnih ciljeva poduzeća, bez obzira na to radi li se o mikro, malom, srednjem ili velikom poduzeću i bez obzira na industriju. Kako biste identificirali pravi način suočavanja s poslovnim opcijama, važno je sveobuhvatno financijsko planiranje.

Ako želite svoje poslovne odluke temeljiti na promišljenom pristupu koji uzima u obzir sve relevantne varijable i potencijalne scenarije, osiguravajući tako temelje za stabilan rast i razvoj u budućnosti, javite nam se bez ustručavanja.

 

Naša ponuda

 

U procesu evaluacije poslovnih odluka možete računati na CEO Consulting za potrebe poslovnog i investicijskog planiranja te analize stanja i izrade strateških planova. Naš cilj je pružiti kvalitetnu podršku u vašem rastu i razvoju.

Cijene naših usluga ovise o obujmu posla, rokovima, obvezama i odgovornostima. Kako bi bolje razumjeli što se očekuje od naše suradnje, prilikom prvog kontakta predlažemo sastanak koji je za sve klijente besplatan. Njegova svrha je utvrditi konkretne potrebe, zadatke i obujam posla te na osnovu toga sastaviti ponudu s cijenom usluge. Početna cijena izrade poslovnog plana je od 400,00 Eura. Savjetodavni dio posla naplaćujemo po satu rada u fiksnom iznosu od 35,00 Eura/sat.