Izrada izvještaja o održivosti poslovanja (ESG)

Izrada izvještaja o održivosti poslovanja (ESG)

Vodič u izradi ESG izvještaja za male poduzetnike

 

Izvještavanje o održivosti poslovanja uskoro će postati obveza za velik dio poduzetnika. Konkretno, to se odnosi na poslovnu godinu 2026., s obvezom objave u 2027. godini. Trenutno u Hrvatskoj ta obveza vrijedi za velike poduzetnike i one čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi. Obveza će se uskoro proširiti i na male i srednje poduzetnike čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzu. Preostali poduzetnici mogu u okviru svojeg godišnjeg izvještavanja uvesti i ESG izvještavanje na dobrovoljnoj bazi, a u nastavku pronađite informaciju o tome zašto bi trebali. 

 

Svrha izvještaja o održivosti poslovanja je nadopuniti financijske izvještaje poduzeća dodatnim kvalitativnim i kvantitativnim informacijama koje olakšavaju odluku o investiranju ulagačima i financijerima. Međutim, praksa objave ESG izvještaja na internetu čini ih dostupnima zainteresiranoj javnošću. Tako je transparentan uvid u poslovanje moguć i za potencijalnog kupca, dobavljača, poslovnog partnera ili zaposlenika i u tom kontekstu može biti ključan alat za širenje mreže poslovnih partnera, predstavljanje potencijalnim kupcima i brendiranje poslodavca. 

Kod pristupanja izradi ESG izvještaja najbitnije su radnje koje prethode samoj izradi izvještaja, a to su analiza i strateško planiranje. Prije izrade ESG izvještaja, potrebno je napraviti sveobuhvatnu analizu poslovanja, kako bi se procijenio direktan i indirektan utjecaj poduzeća i svih njegovih aktivnosti na: E (environment) – okoliš, S (social) – društvo i G (governance) – upravljanje. Osim toga, potrebno je identificirati potencijalne rizike za poslovanje poduzeća po pitanju aktualnih i budućih okolišnih, društvenih i regulatornih pitanja te razviti strategiju upravljanja njima. Ovakav pristup omogućuje identifikaciju područja za poboljšanje i kreiranje strategije daljnjeg razvoja, postavljanje standarda i načela u poslovanju što olakšava poslovanje i omogućuje kvalitetnu osnovu za planiranje budućih poslovnih aktivnosti.

Kada pristupamo analizi poslovanja po pitanju održivosti, čimbenike dijelimo u tri skupine: okolišne, društvene i regulatorne aspekte poslovanja. Međunarodne smjernice izvještavanja GRI u svrhu standardizacije ESG izvještaja nudi okvir za izvještavanje o održivosti poslovanja koji je preporučljivo pratiti u okviru svake skupine čimbenika.

 

Okolišni aspekti poslovanja (E)

 

U okviru okolišnih aspekta poslovanja, potrebno je utvrditi koji su učinci poslovanja na okoliš po pitanju proizvodnje, korištenja energije, proizvodnje i zbrinjavanja otpada i otpadnih voda te emisije stakleničkih plinova.

Osim identifikacije aktualnih učinaka, potrebno je sagledati i one potencijalne te koje su mjere poduzete i planirane vezano za smanjenje ili eliminaciju negativnih efekta poslovanja na okoliš kao i eventualno okolišnih pitanja na poslovanje. 

 

Društveni aspekti poslovanja (S)

 

Društveni aspekti poslovanja obuhvaćaju utjecaj poslovanja na široku skupinu kategorija društva kao što su radni odnosi, ljudska prava, društvo i zajednica te odgovornost prema kupcima. U okviru svake kategorije predložene su potkategorije o kojima je potrebno prikupiti podatke i izvršiti analizu.

 

Upravljački aspekt poslovanja (G)

 

U ovoj skupini čimbenika analizira se upravljanje organizacijom, korporativna odgovornost i transparentnost. Bitno je također revidirati etička načela i politike poslovanja koje oblikuju svakodnevicu poduzeća i odnose s društvom, kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, zaposlenicima i regulatorima. 

 

Zašto ESG?

 

   Transparentnost: Izvještaj o održivosti pruža cjelovitu sliku o društvenoj odgovornosti neke organizacije. Transparentna objava omogućava investitorima, potrošačima,  regulatorima i potencijalnim zaposlenicima više informacija o praksama poslovanja
   Komunikacija i reputacija: kroz pružanje informacija o ESG aspektima poslovanja otvaraju se nove mogućnosti za komunikaciju s različitim dionicima i sukladno tome, nove poslovne prilike. Kroz transparentno izvještavanje o društvenoj odgovornosti organizacije povećavaju svoju vrijednost kroz povećanje reputacije.
   Održivo poslovanje: izvještavanje omogućava dionicima, ali i vodstvu organizacije da bolje razumije utjecaj poslovanja na ESG čimbenike. Tako se stvara pozitivan stav prema aspektima društvene odgovornosti i doprinosi razini predanosti kontinuiranom unaprjeđenju u području društvene odgovornosti.


Osim navedenih prednosti uvođenja ESG standarda za organizaciju, za očekivati je da će oni poduzetnici koji transparentno izvještavaju o društvenoj odgovornosti imati bolju poziciju u slučaju ishođenja kredita i pozajmica, povlačenja sredstava iz EU fondova, suradnje s regulatorima i gospodarskim subjektima iz javnog sektora. U svrhu poticanja poduzeća na odgovornost prema učincima vlastitog poslovanja, mnoge države članice EU već su uvele određene benefite za one organizacije koje su primijenile ESG izvještavanje u svom poslovanju. Očekuje se da će isto, sa zakašnjenjem, vrijediti i za Hrvatsku. Stoga se pripremite na vrijeme.

 

Naša ponuda

 

CEO Consulting nudi uslugu stručnog savjetovanja pri izradi ESG izvještaja od samog početka pristupanja izradi, do kreiranja finalnih izvještaja. U okviru ESG izvještavanja možemo vam ponuditi:

-    Tumačenje standarda i normi u međunarodnom nefinancijskom izvještavanju, pomoć kod metodologije izvještavanja, metodologije prikupljanja podataka, strateškog planiranja i sl. cijena po satu savjetovanja iznosi 35,00 eura
-    Pomoć internom ESG radnom timu u organizaciji pri ESG izvještavanju, cijena po satu rada iznosi 35,00 eura za kraće angažmane, a formira se po projektu za duže angažmane
-    Izrada ESG izvještaja uključujući analizu i evaluaciju utjecaja na čimbenike te pomoć u strateškom planiranju. Cijena se formira u ovisnosti o različitim parametrima kao što su veličina organizacije i industrija, reguliranost poslovanja, razina strateškog planiranja, uključenost standarda kvalitete u poslovanju i slično. Početna cijena izrade ESG izvještaja za manje organizacije iznosi od 1.500,00 eura. Za projekte koji zahtijevaju mnogo uloženog vremena i našeg rada, cijena usluge može iznositi nekoliko desetaka tisuća eura. Konzultacije vezano za eventualnu poslovnu suradnju i dostavu personalizirane ponude za naručitelja su besplatne, stoga nam se javite bez ustručavanja za dodatne informacije.